Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS projelerinde ihtiyaç duyulan katmanların ve verilerin bir bölümü farklı kurumlar tarafından farklı yazılım teknolojileri kullanılarak üretilmiş olabilirler. Bu veriler GIS yapısında değil CAD yapısında da olabilirler. Elimizde bu veriler var ise yeniden üretilmesine gerek yoktur. Netcad GIS teknolojisi ile farklı formatlardaki CAD verileri proje veri tabanına GIS yapısında aktarılabilirler.
Bu bölümde uygulama projemize Autocad ve Microstation ile üretilmiş DXF ve DGN uzantılı CAD verilerinin mevcut projeye aktarılarak GIS yapısına nasıl dönüştürüleceği anlatılmaktadır.
AutoCAD ve Microstation Dosyalarının (*.DGN, *.DXF, *.DWG) Netcad GIS Projesine Aktarımı

 1. Uygulama Menüsü / Ekle/ Dosya Ekle işlemi ile açılan Dosya Aç penceresinde dosya türü olarak Diğer CAD Dosyaları (*.DGN, *.DWG, *.DXF) bölümünü seçiniz. 1. İlgili klasörden kadastro_ada.DGN projesini seçerek Ekle butonu yardımı ile mevcut projenize ekleyiniz.GIS projesine eklenen CAD yapısındaki DGN uzantılı Microstation verisi mevcut projeye CAD yapısında aktarılmış oldu.
CAD Verilerinin Topolojik Veri Düzenleme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
CAD yapısındaki veriler Netcad GIS teknolojisi ile gerekli topolojik düzeltmeleri toplu olarak gerçekleştirilerek GIS projesine aktarılacaktır.
Aktarılan CAD verilerinin mevcut CBS projesindeki ADA katmanına aktarılabilmesi için veri geometrilerinin düzenlenmesi gerekmektedir. ADA katmanı alan geometrisinde olduğu için bu katmana aktarılacak objelerin de geometrilerinin alan olması gerekmektedir.
Netcad GIS' in gelişmiş topolojik veri düzenleme olanakları sayesinde veriler toplu olarak topolojik düzenlemeye tabi tutulabilirler.

 1. Aktarılan verileri inceleyiniz ve geometrik hatalarının olduğunu gözlemleyiniz. 1. Analiz/ Topoloji İş Akışları/ Alanları Otomatik Kapat işlemine giriniz. 1. Alanları Otomatik Kapat penceresinde Davranış Biçimi; Dış Alanları ve Yakınlık değerini de uygun tolerans miktarı ile belirleyerek işlemi gerçekleştiriniz. 1. İşlem sonucunda istenilen geometrik düzenlemelerin otomatik ve toplu olarak gerçekleştirildiğini ve yeni bir tabakaya aktarıldığını gözlemleyiniz. 1. Topolojik hataları giderilerek geometrisi düzeltilmiş CAD verileri CBS projesindeki ADA katmanına CBS yapısında aktarılacaktır.


 1. Sayısallaştırma menüsü ADA kalemine çift tıklayınız.


 1. Netcad komut satırında yazan "ADA ile İlişkilenecek Objeleri Seçiniz.." ibaresi ekranın alt kısmında gözlendikten sonra ADA katmanına aktarılacak objeleri toplu olarak seçerek CBS projesine aktarınız ve objeler için uygun sözle veri girişlerini gerçekleştiriniz.
 1. DGN verisinden gelen yazı özelliğindeki ada numaraları proje veritabanında otomatik olarak oluşturulabilir.


 1. Analiz/ İş Akışları/ İçindekinden Bilgi Al işlemine giriniz. 1. İçindekinden Bilgi Al penceresi görüntülenir. 1. Spatial Veri Kaynağı - İşlem Sınıfı satırında bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan Veri Kaynağı Seç penceresinde, Bağlantı Adı; KBS, Tablo Adı; ADA seçimleri yapılır ve Tamam butonu ile pencere kapatılır. 1. Spatial Veri Kaynağı – Bilgi Sınıfı satırında bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan Veri Kaynağı Seç penceresinde, CAD Veri Kaynağı/ Ekrandan Seç seçimleri yapılarak Obje Filtresi; Yazı olarak seçilir ve Tamam butonu ile pencere kapatılır. 1. İçindekinden Bilgi Al bölümünde Kolon Adı; ADA_NO, Makro Değeri ise aynı satırda bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan Makro Oluştur penceresinde Obje Değerleri altında bulunan Yazı olarak seçilir. 1. İçindekinden Bilgi Al penceresi aşağıdaki şekilde gözlemlenir ve pencere Tamam butonuyla kapatılır. 1. Netcad komut satırında yazan İşleme Girecek Objeleri Seçin komutu ile YAZI_DGN CAD katmanında bulunan ada numaraları ilgili obje seçim araçları yardımı ile seçilerek fare sağ tuş ile işlem tamamlanır.


 1. ADA tablosu içerisine aktarılan verileri görüntüleyebilmek için Referanslar altında bulunan ADA katmanı üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo seçeneği seçilir. 1. Katman içerisine aktarılan ada numaraları görüntülenir. 1. Autocad veri formatında kaydedilmiş parsel çizimleri Uygulama Menüsü/ Ekle/ Dosya Ekle işlemi ile açılan Dosya Aç penceresinde dosya türü olarak Diğer CAD Dosyaları (*.DGN, *.DWG, *.DXF) bölümünü seçiniz. 1. İlgili klasörden KADASTRO_PARSEL.DXF projesini seçerek Ekle butonu yardımı ile mevcut projenize ekleyiniz.


CBS projesine eklenen CAD yapısındaki DWG uzantılı Autocad verisi mevcut projeye CAD yapısında aktarılmış oldu.

 1. Aktarılan verileri inceleyiniz ve geometrik hatalarının olduğunu gözlemleyiniz. 1. Toplolojik hataların düzeltilmesi ve alan objelerine dönüştürülesi için Analiz/ Topoloji İş Akışları/ Alanları Otomatik Kapat işlemine giriniz. 1. Alanları Otomatik Kapat penceresinde Davranış Biçimi; İç Alanları ve Yakınlık değerini de uygun tolerans miktarı ile belirleyerek işlemi gerçekleştiriniz. 1. İşlem sonucunda istenilen geometrik düzenlemelerin otomatik ve toplu olarak gerçekleştirildiğini ve yeni bir tabakaya aktarıldığını gözlemleyiniz. 1. Topolojik hataları giderilerek geometrisi düzeltilmiş CAD verileri CBS projesindeki PARSEL katmanına CBS yapısında aktarılacaktır.


 1. Sayısallaştırma menüsü PARSEL kalemine çift tıklayınız.


 1. Netcad komut satırında yazan "PARSEL ile İlişkilenecek Objeleri Seçiniz.." ibaresi görüldükten sonra ada katmanına aktarılacak objeleri toplu olarak seçerek CBS projesine aktarınız ve objeler için uygun sözle veri girişlerini gerçekleştiriniz. 1. *.DXF verisinden gelen yazı özelliğindeki parsel numaraları proje veri tabanında otomatik olarak oluşturulabilir.


 1. Analiz/ İş Akışları/ İçindekinden Bilgi Al işlemine giriniz. 1. İçindekinden Bilgi Al penceresi görüntülenir. 1. Spatial Veri Kaynağı - İşlem Sınıfı satırında bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan Veri Kaynağı Seç penceresinde, Bağlantı Adı; KBS, Tablo Adı; PARSEL seçimleri yapılır ve Tamam butonu ile pencere kapatılır. 1. Spatial Veri Kaynağı – Bilgi Sınıfı satırında bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan Veri Kaynağı Seç penceresinde, CAD Veri Kaynağı/ Ekrandan Seç seçimleri yapılarak Obje Filtresi; Yazı olarak seçilir ve Tamam butonu ile pencere kapatılır.
 1. İçindekinden Bilgi Al bölümünde Kolon Adı; PARSEL_NO, Makro Değeri ise aynı satırda bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan Makro Oluştur penceresinde Obje Değerleri altında bulunan Yazı olarak seçilir. 1. İçindekinden Bilgi Al penceresi aşağıdaki şekilde gözlemlenir ve pencere Tamam butonuyla kapatılır. 1. Netcad komut satırında yazan İşleme Girecek Objeleri Seçin komutu ile YAZI_DXF CAD katmanında bulunan ada numaraları ilgili obje seçim araçları yardımı ile seçilerek fare sağ tuş ile işlem tamamlanır.


 1. PARSEL tablosu içerisine aktarılan verileri görüntüleyebilmek için Referanslar altında bulunan PARSEL katmanı üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo seçeneği seçilir. 1. PARSEL tablosuna aktarılan parsel numaraları görüntülenir.
 • No labels