Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bu bölümde 'Netcad Mimar' iş akış oluşturucusu kullanılarak GIS projelerine öznitelik bilgilerinin toplu ve otomatik olarak aktarımını sağlayan iş akış modellerinin oluşturulması ve kullanılması anlatılacaktır.
Netcad Mimar, operatörler yardımı ile iş akışları oluşturma, yönetme ve düzenlemede kullanılan bir uygulamadır. İş akış modelleri ile kendi işlemlerinizi tasarlayabilir, tek bir adımda sonuç çıktıları elde edebilirsiniz.

 1. Uygulama için Uygulama Menüsü/ Aç ile CAD_CBS_v2.NCZ dosyasını yükleyiniz. 1. Veri üzerinde bulunan pafta numaralarının toplu olarak GIS yapısına aktarımı için Analiz/ Yardımcı Araçlar/ Mimar işlemine giriniz.
 1. Bilgi sınıfı seçimi için Veri menüsünde bulunan Spatial Veri Kaynağı operatörünü sürükle bırak işlemi ile iş akışı tasarımı ekranına sürükleyiniz. İsmini Bilgi Sınıfı olarak değiştirip çift tıklayınız.


 1. Açılan Veri Kaynağı Seçin ekranından CAD Veri Kaynağı/ Ekrandan Seç butonunu aktif hale getiriniz. Obje filtresi olarak Pafta seçimini yapınız. 1. İşlem yapılacak sınıf seçimi için Veri menüsündeki Spatial veri kaynağı operatörünü sürükle bırak işlemi ile sürükleyiniz. İsmini İşlem Sınıfı olarak değiştirip çift tıklayınız.


 1. Açılan Veri Kaynağı Seçin ekranından Spatial Veri Kaynağı butonunu aktif hale getiriniz. Bağlantı adı Bağlantı1, tablo adı PARSEL seçimlerini açılan menülerden seçerek gerçekleştiriniz. 1. Konumsal menüsündeki Çevreleyenden Bilgi Al operatörünü sürükle bırak yöntemi ile iş akış tasarımı ekranına sürükleyiniz. 1. Bilgi ve İşlem operatörlerini Çevreleyenden Bilgi Al operatörüne bağlayınız.


 1. Çevreleyenden Bilgi Al operatörünü çift tıklayınız. Aşağıdaki gibi ilgili parametreleri giriniz.
    1. Kolon Adı: PAFTA_ADI
    2. Makro Değeri: Obje Değerleri/ Yazı 1. Veri menüsündeki Veri Güncelle operatörünü sürükle bırak işlemi ile iş akışı tasarımı ekranına sürükleyiniz. Çevreleyenden Bilgi Al operatörünü Veri Güncelle operatörüne bağlayınız.
 1. İş Akışı/Çalıştır işlemi ile oluşturulan iş akışını çalıştırınız. Grafik ekrandan PAFTA sınırlarını seçiniz. 'İş akışı başarı ile tamamlandı' iletisi alınır ardından Mimar penceresi kapatılır. 1. Veri tabanına yazılan veriler Referanslar/ Parsel tablosu üzerinde sağ tuş işlemi ile açılan menüden Tablo işlemi ile PAFTA_ADI kolonuna verilerin aktarıldığı görüntülenir.İlişkiye Esas Kolon Bilgilerinin Otomatik Doldurulması
Proje veritabanı tasarımı aşamasında katmanlar arasında kurulan ilişkilerin proje işleyişi sırasında gerçekleştirilebilmesi için katmanlarda yer alan ilişkiye esas kolonların dolu olması gerekmektedir. Netcad GIS objelerin konumsal bilgilerini baz alarak bu kolonları tek seferde otomatik olarak doldurma yeteneğine sahiptir.
PARSEL ve ADA tabloları arasında veritabanı tasarımı aşamasında 1-N ilişki tasarlanmıştı. Bu ilişkinin proje yönetimi sürecinde sağlanabilmesi için ilişkiye esas kolonlarında uygun verilerle doldurulması gerekmektedir. Bu işlem için aşağıdaki iş akış tasarımı gerçekleştirilecektir.

 1. Bilgi sınıfı seçimi için Veri menüsünde bulunan Spatial Veri Kaynağı operatörünü sürükle bırak işlemi ile iş akışı tasarımı ekranına sürükleyiniz. İsmini Bilgi Sınıfı olarak değiştirerek çift tıklayınız.


 1. Açılan Veri Kaynağı Seçin ekranından Spatial Veri Kaynağı butonunu aktif hale getiriniz. Bağlantı adı Bağlantı1, tablo adı ADA seçimlerini açılan menülerden seçimi gerçekleştiriniz. 1. İşlem sınıfı seçimi için Veri menüsünde bulunan Spatial Veri Kaynağı operatörünü sürükle bırak işlemi ile iş akışı tasarımı ekranına sürükleyiniz. İsmini İşlem Sınıfı olarak değiştirerek üzerinde çift tıklayınız.


 1. Açılan Veri Kaynağı Seçin ekranından Spatial Veri Kaynağı butonunu aktif hale getiriniz. Bağlantı adı Bağlantı1, tablo adı PARSEL seçimlerini açılan menülerden gerçekleştiriniz. 1. Konumsal menüsündeki Çevreleyenden Bilgi Al operatörünü sürükle bırak işlemi ile iş akışı tasarımı ekranına sürükleyiniz.


 1. Bilgi ve İşlem operatörlerini Çevreleyenden Bilgi Al operatörüne bağlayınız. 1. Çevreleyenden Bilgi Al operatörünü çift tıklayınız. Aşağıdaki gibi ilgili parametreleri giriniz.
    1. Kolon Adı: ADA_ID
    2. Makro Değeri: OBJECTID 1. Veri menüsündeki Veri Güncelle operatörünü sürükle bırak işlemi ile iş akışı tasarımı ekranına sürükleyiniz. Çevreleyenden Bilgi Al operatörünü Veri Güncelle operatörüne bağlayınız. 1. İş Akışı/Çalıştır işlemi ile oluşturulan iş akışını çalıştırınız. İş akışı başarı ile tamamlandı iletisi alınır ardından Mimar penceresi kapatılır. 1. PARSEL tablosundaki ADA_ID kolonuna ilgili değerlerin geldiğini gözlemleyiniz. 1. İlgili tablolar arasındaki ilişkinin gözlemlenebilmesi için Referanslar altında bulunan ADA katmanı tablo görüntüsünde her bir kaydın sol kısmında bulunan '+' butonuna tıklanır.Projede bulunan ADA ve PARSEL katmanları için ilişkiye esas kolonları yukarıdakine benzer yöntemler ile doldurunuz.
İmaj ve Fotoğrafların Proje Veritabanına Aktarılması
Obje bazında fotoğrafların proje veritabanı aktarılması için kullanılan işlemdir. Arazi çalışmaları esnasında çekilen fotoğrafların ilgili çizimler ile ilişkilendirilmesi sağlanarak proje içerisindeki sorgulama işlemleri sonrasında görüntülenmesi sağlanacaktır.

 1. Referanslar altından BINA üzerinde fare sağ tuş ile Tablo işlemine giriniz.


 1. Objectid değeri 1 olan 78 nolu binanın FOTO kolonunun yanındaki üç nokta butonuna basınız. 1. Bina_Foto dizini altındaki 1 nolu bina resmini seçiniz. İlgili bina fotoğrafının veritabanına yüklendiğini gözlemleyiniz. • No labels