Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad GIS veritabanı dosyaları farklı formattaki verilere aktarılmaktadır.

  1. Referanslar altından BINA üzerinde fare sağ tuş ile Tablo işlemine giriniz.
  1. Tablo kolonları üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Veri Aktar işlemine giriniz.
Veri Aktar işlemi ile Shape, GML, MIF ve TAB türünde dosyalar yazılabilmektedir.

  1. Açılan Dosya Sakla penceresinden kayıt edilmek istenen dizin seçimi yapılır, dosya adı yazılır ve pencere kapatırlır.
  1. İlgili dizinde aktarım işlemi gerçekleşen veriler görüntülenir.
  • No labels