Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel işlevlerinden biri olan 'Görüntüleme', CBS yapısındaki projelerin veritabanında tanımlı çeşitli özniteliksel bilgilerine göre etiketlendirilmiş tematik sunumlarını içerir.

  1. Uygulama Menüsü / Aç işlemi ile ERDEMLI.NCZ dosyasını açınız.  1. İşlem sonrasında proje Netcad GIS ekranında açılır. CBS projesine ait TOPRAK, KIRLILIK, JEOLOJI, FAY, BINA katmanları Katmanlar da yer alır.  1. Açılan CBS projesine ait proje veritabanını görüntüleyebilmek için Uygulama Menüsü altından Özellikler / Veritabanı Yönetimi bölümü kullanılır.
  1. Açılan Veritabanı Yönetimi penceresi altında projeye ait veritabanı tasarımı görüntülenecektir.  • No labels