Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad GIS ile coğrafi bilgi sistemleri yapısındaki proje katmanlarını öznitelik verilerinin özgün değerleri ile sayısal aralık tanımlanarak veya grafikler oluşturarak tematik haritalarını oluşturabilirsiniz.
Özgün Değerler Yöntemi ile Tematik Haritalama
Veri tabanı tasarımı içerisindeki öznitelik bilgilerini kullanarak, tematik haritalama işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümdür.

 1. Referanslar menüsü altında sadece TOPRAK katmanının görünürlüğünü aktif hale getiriniz. TOPRAK katmanı üzerinde fare sağ tuş yardımı ile açılan pencereden Özellikler işlemine giriniz.




 1. Açılan Referans Özellikleri penceresinde Tematik sekmesine giriş yapılır.



 1. Tematik penceresinde Yeni sekmesi altından Özgün bölümüne giriş yapılır.



 1. İşlem sonrasında açılan Tema Oluştur penceresinde Özgün değer ifadesi bölümü altında bulunan üç nokta butonu yardımı ile tematik haritalama oluşturulmak istenen öznitelik değer seçimi yapılır.



 1. Değer seçimi yapabilmek için Makro oluştur penceresinde Sayısal altından AKS üzerinde fare sol tuş ile tıklayarak üst satıra yazdırılır.


Tematik haritalamalar için kullanılacak tanımlamanın yapıldığı bu alana her türlü formül eklenebilir, öznitelik değerleri istenilen metrikler ile bu formüller içerisinde kullanılabilirler.


 1. Pencereler Tamam ile geçildiğinde veritabanı içerisindeki AKS değerlerine göre Tema Stilleri altında renklendirme sağlanacaktır.



 1. Tema stilleri altında bulunan renk butonları klavye yardımı ile seçilerek fare sağ tuşu ile açılan pencereden Renk Aralığı Seç işlemi yardımı ile özel renk aralıkları seçilebilmektedir.



 1. Pencere Tamam ile geçildiğinde tematik haritalama işlemi tamamlanmış olacaktır. Katmanlarnde tematik değerler ve bu değerlere karşılık gelen gösterim renkleri gözlemlenebilir.



Sayısal Aralık Yöntemi ile Tematik Haritalama

 1. TOPRAK tablosu üzerinde sağ tuş ile açılan pencereden Özellikler sekmesine giriş yapınız.



 1. Açılan Referans Özellikleri penceresinde Tematik sekmesine giriş yapılır.



 1. Tematik sekmesinde Yeni menüsü altından Sayısal Aralık İşlemine girilir.



 1. İşlem sonrasında açılan Tema Oluştur penceresinde Özgün değer ifadesi bölümü altında bulunan üç nokta butonu yardımı ile tematik haritalama oluşturulmak istenen öznitelik değer seçimi yapılır.



 1. Değer seçimi yapabilmek için Makro oluştur penceresinde Sayısal altından AKS üzerinde fare sol tuş ile tanımlayınız.



 1. Pencere Tamam ile geçildiğinde açılan Tema Oluştur penceresinde Seçenekler bölümü altında bulunan farklı yöntemler kullanılarak Sayısal Aralık ile tematik haritalama gerçekleştirilebilir. Bu yöntemlerden Slot Aralıkları Kullanıcı Tanımlı yöntemi kullanılarak tematik haritalama yapılacaktır.



Tema Oluştur penceresinde gözlenen Gradient yöntem seçilerek tema tanımında belirtilen değerler arasındaki kısımlar için ara renkler oluşturulacak, dolayısıyla değerler arasında yumuşak bir renk geçişi sağlanacaktır.

 1. Pencerede sayısal aralık ile tematik haritalama yapılmak istenen Minimum Değer, Maximum Değer ve Slot Aralık Değerleri belirlenir.



 1. Slot aralık değerleri belirlendikten sonra pencere Tamam ile geçildiğinde belirlenen aralıklara göre Tema Stilleri belirlenecektir.








 1. Referans Özellikleri penceresi Tamam ile geçildiğinde belirlenen sayısal aralık değerleri ile tematik haritalama gerçekleştirilecektir.




 • No labels