Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Coğrafi bilgi sistemlerinin temel işlevlerinden biri de 'sorgulama' dır. Proje veritabanı içerisinde öznitelik bilgileri ve metrikleri kullanılarak her türlü sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

  • No labels