Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SQL (Structured Query Language), GIS projelerinin veritabanlerı üzerinden karmaşık sorguların yapılabildiği sorgulama dilidir. SQL cümlecikleri oluşturularak veritabanı üzerinde her türlü karmaşık ve çapraz sorgu işlemleri gerçekleştirilebilir.

  1. Proje / Özellikler / Veritabanı Özellikleri işlemine giriş yapılır.  1. BAGLANTI1 üzerinde fare sağ tuş ile Komut Çalıştır işlemine giriniz.  1. Komut satırına SELECT * FROM BINA WHERE KAT_ADEDI >2 yazınız.


Bu örnekteki SQL sorgu cümleciği BINA katmanındaki tüm kayıtlardan KAT_ADEDİ özniteliği 2 değerinden büyük olan kayıtların seçimini sağlayacaktır.

  1. Çalıştır butonu ile oluşturulan sorguyu çalıştırınız. İşlem sonrası BINA katmanındaki kat adedi 2'den büyük olan kayıtlar Sonuçlar bölümüne gelir.


Sorgu sonucunu Sonuçlar tablosunda fare sağ tuş ile Sonuçları Farklı Kaydet işlemine girerek, PDF, Word, Excel, HTML formatlarında rapor olarakta oluşturabilirsiniz. Raporlar bölümünde raporlama işlemleri ayrıca anlatılacaktır.


İlişkili Tablolar Arasında SQL Sorgulama İşlemeleri
Aynı bağlantı içerisinde farklı iki tablo arasında SQL sorgulama işlemlerinin anlatıldığı bölümdür.

  1. Proje / Özellikler / Veritabanı Özellikleri işlemine giriş yapılır.  1. BAGLANTI1 üzerinde fare sağ tuş ile Komut Çalıştır işlemine giriniz.Bu örnekteki SQL sorgu cümleciği ile PARSEL katmanındaki tüm kayıtlardan ADA_NO değeri 6919 olan ve BINA katmanındaki PLAN_KAT_IZNI değeri 2'den büyük olan kayıtların seçimi sağlanacaktır.

  1. Komut satırına SELECT * FROM PARSEL INNER JOIN BINA ON (PARSEL.OBJECTID=BINA.PAREL_ID) WHERE PARSEL.ADA_NO ='6919' AND BINA.PLAN_KAT_IZNI >'2' ifadesi yazılır ve Çalıştır butonu ile SQL dizisi çalıştırılır.
  1. Açılan Sonuçlar bölümünde ada numarası 6919 olan, plan kat izni 2'den büyük olan kayıtlar listelenir.

  • No labels