Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Coğrafi bilgi sistemlerinin bir diğer temel işlevi de Raporlama'dır. CBS projeleri üzerinden raporlanması istenilen tüm bilgiler Netcad GIS ile raporlanabilirler.

  1. Proje katmanlarından JEOLOJI üzerinde sağ tuş ile Rapor Al işlemine giriniz.  1. Açılan Rapor Şablonu Seç penceresinde Yeni Rapor Şablonu bölümü seçilir.  1. Şablon Sihirbazı penceresinde, veritabanı içerisinde bulunan raporlanacak kolonların seçimi yapılır.
  1. Kolon seçimi sonrasında açılan pencerede rapor özellikleri tanımlanır.  1. Raporu sakla penceresinde Raporun Adı bölümüne, rapora verilmesi istenen isim girişi yapılır.  1. İşlem sonrasında elde edilen sonuç rapor editörde gözlenecektir. İlgili rapor seçilerek Sonraki butonu ile sonuç rapor açılır.  1. Sonuç rapor istenilen formatta oluşarak açılacaktır.  • No labels