Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Netcad GIS ile coğrafi bilgi sistemleri yapısındaki proje katmanlarına istenilen değer ya da öznitelik bilgisine göre tampon bölge oluşturulabilir.

  • No labels