Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Yükseklik Haritaları; sayısal arazi modeli üzerinden yükseklik verilerinin okunarak, istenilen yükseklik aralık değerlerinin tematik olarak gösterildiği haritalardır.

  1. Proje klasöründen ALIBEYKOY_UCGEN_MODEL.NCZ 'yi yükleyiniz.  1. 3D Analiz/ Analiz/ Yükseklik Haritası işlemine giriniz.  1. Açılan pencerede işlemin yapılması istenilen Kestirim Yöntemi, sonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü ve sonuç verinin kaydedileceği dizin seçimi yapılır ve Tamam ile işleme devam edilir.


  1. Ekranan gelen Tema Oluştur penceresinde veriden otomatik olarak okunan minimum ve maksimum yükseklik değerleri gözlemlenir. Sonuçta oluşacak yükseklik haritasının kaç slot aralığında olması isteniyor ise Aralık Sayısı bölümüne bu değer girilir ve istenilen renk değerleri seçilir.Tema Oluştur penceresinde gözlenen Gradient yöntem seçilerek tema tanımında belirtilen değerler arasındaki kısımlar için ara renkler oluşturulacak, dolayısıyla değerler arasında yumuşak bir renk geçişi sağlanacaktır. Sayısal Aralık seçimi ile her aralığın başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki değerler için tanımlı tek renk kullanılmaktadır.
Minimum ve Maksimum değerler iş akışında kullanılacak veride bulunan en yüksek ve en düşük yükseklik değerleridir. Bu değerler arasında verilen aralık sayısına göre renklendirme yapılacaktır.

  1. Yükseklik haritasının istenilen tematik yapıda oluştuğunu gözlemleyiniz.  • No labels