Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eğim Haritaları sayısal arazi modeli üzerinden hesaplanan eğim değerlerinin istenilen tematik aralıklarda gösterilmesi ile oluşturulurlar.

  1. 3D Analiz/ Analiz/ Eğim Haritası işlemine giriniz.
  1. Açılan pencerede işlemin yapılması istenilen Kestirim Yöntemi, sonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü ve sonuç verinin kaydedileceği dizin seçimi yapılır ve Tamam ile işleme devam edilir, oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.Eğim aralık değerleri istenilen slot sayısı ve değer tanımına göre istenildiğinde yeniden tanımlanabilirler.

  • No labels