Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Uygun yer seçimi için bakı ve yükseklik katmanları analiz edilecek ve uygun ağırlıklarda çakıştırılarak sentez haritası oluşturulacaktır.

  1. Uygulama veri setini Uygulama Menüsü/Aç ile açınız.

 

  1. Analiz haritası hazırlanabilmesi için oluşturulmuş olan Sentez.NWF iş akış modeli Analiz/ Yardımcı Araçlar/ Mimar ekranına İş Akışı/ Aç ile Mimar penceresinde açılır.


Netcad Mimar iş akış modellerinin tasarlanabildiği bir model oluşturucudur. Daha önceki uygulamalarda kullanıldığı gibi, girdi verilerinin hazır operatörlerle ilişkilendirilerek oluşan çıktıların aynı model içerisinde tekrardan yeni analizler için girdi olarak kullanılabilmesini sağlar.
Bu senaryoda girdi olarak Bakı ve Yükseklik verileri kullanılacaktır.
Kullanılan arazi modeli üzerinden aynı iş akışı üzerinde Bakı ve Yükseklik analizleri istenilen tematik aralıklarda tanımlanır, oluşturulan bu haritalar editörler yardımı ile puanlandırılarak istenilen ağırlıklarda çakıştırılarak sentez haritası oluşturulur.

  1. Kullanılan Yükseklik modeli üzerinden oluşturulacak Bakı Haritası operatörüne tanımlı değerler aşağıda gözlemlenmektedir.

  1. Bakı Haritası oluşturulacak bu değerler GeoEditör yardımı ile aşağıdaki şekilde puanlandırılmıştır.


Bakı haritasında bulunan yön bilgileri üzerinden puanlama yöntemi ile projelendirme alanında yetiştirilecek bitki türü için en uygun yön olan güney yönüne puanlandırma aşamasında en yüksek puan olan 10 değeri tanımlanmış, diğer yönler için de uygun puanlama GeoEditör yardımı ile gerçekleştirilmiştir.

  1. Yükseklik haritası üzerinden gelen değerlerin puanlandırılması işlemleri de GeoEditör-Yükseklik operatörü üzerinde görüntülenir.

Projede bulunan yükseklik değerleri 0 ile 125.06 aralığındadır. Oluşturulan analiz modelinde 41.70 ile 83.38 yükseklik aralıkları yetiştirilmesi düşünülen bitki için en uygun yükseklik değerleridir bu nedenle en yüksek puan olan 10 değeri bu aralığa tanımlanmıştır.

  1. GeoCalculator penceresinde Formül satırında bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan pencerede Hazır Formüller açılır penceresinde bulunan Ağırlıklı Ortalama seçeneği seçilir ve buradan Yükseklik ağırlık değeri %30 ve Bakı ağırlık değeri %70 olarak belirlenir ve Değerleri Normalize Et seçeneği ile pencere kapatılır.Değerleri Normalize Et; işlem girdilerinin puanlandırmaları farklı değer aralıklarında yapılmışsa bunların sentez aşamasında aynı aralıklarda değerlendirilebilmesi için gerçekleştirilen işlemdir. Bu işlemde piksellere verilmiş olan puan aralıklarına göre ağırlıklandırılarak 100 üzerinden değerlendirilir.
Bu senaryo sonuç çıktısında bakı katmanı %30, yükseklik katmanı %70 olarak etki edecektir.

  1. GeoFunction to Raster operatöründe Piksel Büyüklüğü 1 olarak tanımlanmış olarak gözlemlenir.

  1. Tema Oluştur penceresinde çıktı tema biçiminin Sayısal Aralık olduğu ve aralıkların 10 olarak tanımlandığı görülür ve renklendirmenin de Hue renklerde seçildiği gözlemlenir.

  1. İş Akışı/ Çalıştır işlemi ile mevcut iş akışı çalıştırılır ve sonuç harita ekranda gözlemlenir. Oluşan haritada puan değeri yüksek olan alanlar yetiştirilmek istenen bitki için uygun yükseklik ve bakı değerlerine sahip alanlardır.

  • No labels