Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Coğrafi bilgi sistemlerinin temel işlevlerinden bir diğeri proje çıktı işlemleridir. Netcad GIS sahip olduğu akıllı ve dinamik çıktı şablonu yeteneği sayesinde GIS projelerinin çıktılarının mevzuatlara uygun olarak kolaylıkla alınmasını sağlar.
Çizim Şablonu, çizdirilecek projeler için daha önceden hazırlanmış bir akıllı altlık, bir layout düzlemi olarak düşünülebilir. Bu amaçla hazırlanan şablonlar CBS projelerinin çıktılarını almak için kullanılabilir.
Çizim şablonları projede çıktı alınması istenilen alanın konumunun belirlenmesi, çıktıda yer alması istenilen lejand, ölçek çubuğu, yön oku, proje başlığı, koordinat gridleri, projeksiyon bilgisi, hazırlayan, kurum logosu, projeye ilişkin notlar vb. bilgilerin çıktıya otomatik olarak yansımasını sağlamaktadır.

 1. Çıktının alınacağı kâğıt boyutunu belirlemek için Giriş/ Çizim Araçları/ Kutu işlemine giriniz. Kâğıdın yerini gösterdikten sonra açılan Kutu Özellikleri penceresinden çıktı almak istediğiniz kayıt boyutunu seçerek kutu adı olarak KAGIT olarak belirleyiniz.
 1. KAGIT yerini gösterdikten sonra bu kağıt üzerinde çizimin yerleşeceği alanı belirlemek için PENCERE adında yeni bir kutu objesi oluşturunuz. 1. Oluşturulan PENCERE içerisine otomatik olarak grid tanımlamak mümkündür. Bu sayede gridler ve grid koordinatları yazılmış bir şekilde çıktı almak mümkün olacaktır. Detaylar/ Çizim Araçları/ Grid işlemine giriniz. 1. Bir önceki işlemde oluşturulan Kutu içerisine yakala modu aktifken grid objelerinin yerleşeceği yeri gösteriniz. Oluşan gridlerin koordinatları ile yerleştiğini gözlemleyiniz.


 1. Oluşturulan çizim şablonuna dinamik yapıda lejant eklemek için Detaylar / Çizim Araçları / Lejant işlemine giriniz. Tamam butonu ile lejantın yerleştirilmesini istediğiniz konumu belirleyiniz.

 1. Çizim şablonuna çıktıda yer alması istenilen plan notu vb. metin dosyaları Zengin Metin formatında eklenebilir. Bu işlem için Giriş/ Çizim Araçları/ Yazı/ Zengin Metin işlemine giriniz. Grafik ekrana yerleştirmek istediğiniz tablosal veriyi ilgili dizinden seçtikten sonra çıktıda yer alması istenilen konuma yerleştiriniz.

 1. Çıktıda yer alması istenilen bir imaj var ise (kurum logosu vb.) bu imajı da Giriş/ Blok Araçları/ Rasim ile projenizde çıktıda yer almasını isteğiniz yere konumlandırınız.


 1. Çıktıda yer alması istenilen kuzey okunu yerleştirebilmek için öncelikle istenilen kuzey oku sembolü seçimi yapılır, Katmanlar/ Ara/ Sembol/ Blok Ara işlemine giriniz ve arama satırına Kuzey Oku yazarak işlemi sonlandırınız, bulunan kuzey oku sembollerinde istediğinizi seçerek çıktı üzerinde konumlandırınız.


Projeye ait projeksiyon, proje adı, bilgisayar kullanıcı adı gibi bilgiler çizim şablonuna eklenebilmektedir. Yazılar ?? ile başladığında, çizdir işlemine girildiğinde bu yazıların ne olması gerektiği kullanıcıya sorulacaktır. @@ ile başlayan yazılar ise proje ve bilgisayarda kayıtlı olan bilgilere göre otomatik olarak dolmaktadır. @@ ile başlayan ve proje ile bilgisayar bilgilerine göre otomatik gelen değişkenler;

 • COMPUTERUSER
 • COMPUTER
 • LICENCEOWNER
 • NETCADVERSION
 • DATE
 • TIME
 • DATETIME
 • SCALE
 • PROJECTION
 • PROJECT olarak sıralanabilir.
 1. Çıktıya projeksiyon bilgilerinin otomatik olarak istenilen lokasyonda yansıması için Giriş/Çizim Araçları/ Yazı işlemine giriniz. @@PROJECTION yazarak yazıyı ekranda pafta altına yerleştiriniz. 1. Çıktıda ölçek bilgisinin ve projeyi hazırlayan kişinin bilgilerinin de otomatik olarak yer alması için Giriş/Çizim Araçları/ Yazı işlemine giriniz. @@SCALE ve @@COMPUTERUSER yazılarını da şablonda yer almasını istediğiniz lokasyonlara yerleştiriniz.


 1. Proje adının da çıktıda görünmesi isteniyor ise Giriş/Çizim Araçları/ Yazı işlemine giriniz. ??PROJE ADI yazınız. Yazıyı pafta üzerine yerleştiriniz. 1. Uygulama Menüsü/Kaydet /Şablon Olarak Kaydet işlemine giriniz, oluşturduğunuz çizim şablonunu kaydediniz. 1. Şablon Adını SABLON_5000 giriniz. Tip seçeneğini ise Çizim Şablonu olarak belirleyiniz. 1. Uygulama Menüsü/Aç ile çıktı alınması istenen proje dosyasını açınız.


 1. Uygulama Menüsü/Çizdir/Çizdir işlemine giriniz. 1. Çizdir penceresinde Şablon butonuna tıklayınız. Şablon kısmına kaydettiğiniz SABLON_5000'in çizim şablonu penceresinde yer aldığını gözlemleyiniz.


 1. SABLON_5000 şablonunuzu seçiniz, Ön İzleme butonuna tıklayınız, çıktı şablonu mouse'un ucunda konum göstemeniz için hazır olacaktır. Proje üzerinde çıktısını almak istediğiniz bölgenin üzerine çizim şablonunu bırakınız.


Çıktı şablonu tasarımında ?? ile yerleştirdiğiniz alanların çıktı öncesi giriş pencerelerinin açıldığını gözlemleyiniz ve bu alanlara gerekli bilgi girişlerini yapınız.

 1. Çizim şablonunu konumlandırdıktan sonra Çizdir penceresinde projenin çıktıda görüneceği hali görüntülenir. 1. Seçilen alanın çizim şablonuna göre çizdirilmesi için işleme Tamam ile devam ediniz ve çıktının otomatik olarak Netcad GIS tarafından oluşturulduğunu gözlemleyiniz • No labels