Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Coğrafi bilgi sistemi projeleri ülke koordinat sistemine uygun olarak paftalandıklarında anlam ifade ederler.
StpPafta Editörü; projelerin ülke sisteminde mevzuatlara uygun olarak paftaların oluşturulmasını sağlar.

 1. Uygulama için Uygulama Menüsü/ Aç ile paftalanması istenilen proje dosyasını yükleyiniz.


 1. Katmanlar/ Ara/ Pafta ara ile pafta adı girişi yapılarak istenilen paftanın arama bölümünde yer aldığını gözlemleyiniz ve Oluştur ile paftayı ekran üzerinde oluşturunuz.Düzenle/ Düzenleme Araçları/ Paralel işlemi ile de ekranda bulunan paftaya komşu olan diğer paftaları ekleyebilirsiniz.

 1. Proje alanında bulunan tüm pafta indekslerini oluşturabilmek için Hesap/ Diğer Hesap Araçları/ StpPafta Editörü penceresinde Pafta/ Pafta İndeksi Oluştur işlemine giriniz. 1. Pafta İndeksi Oluştur penceresinde paftalanacak alan sınırları için Otomatik ve Boş alanları paftalama seçenekleri seçilir. 1. Ülke Pafta İndeksi penceresinden ülke olarak Türkiye, ölçek olarak proje ölçeğini ve dilimini giriniz. 1. Dilim Orta Boylamı satırının yanında yer alan üç nokta butonuna basınız. Fare sol tuş ile açılan Türkiye haritasından projenin yer aldığı ili seçiniz. 1. Pafta Editörüne komşu paftaların eklendiğini gözlemleyiniz ve Tamam butonuyla Pafta Editörünü kapatınız.


Yapılan işlemler sonucunda pafta indekslerinin otomatik olarak oluştuğunu gözlemleyiniz.

 1. Projeye ait tüm paftaların mevzuatlara uygun otomatik paftalama işlemi için Hesap/ Diğer Hesap Araçları/ StpPafta Editörü penceresinde Pafta/ Otomatik Paftala işlemine giriniz. 1. Otomatik Pafta Açımı penceresinde Pafta Başlığı satırına pafta başlığını yazınız ve oluşacak yeni paftaların yer alacağı dizini seçiniz. 1. Tamam ile Pafta Editörüne geri dönünüz. Pafta Editörü penceresini Tamam ile kapatınız ve gösterilen dizin altında oluşan Netcad dosyalarını Uygulama Menüsü/ Aç işlemiyle aktif projeye yükleyiniz.

Dosya Yükle penceresinde ilgili dosyayı seçerek ile işleme devam ediniz.


 1. Yapılan işlemler sonucunda gerçekleşen paftalama işlemini, oluşan pafta indeksini, pafta başlığını, koordinat bilgilerini, komşu pafta isimleri bilgilerini proje ekranında gözlemleyiniz.
Yapılan işlemler sonucunda oluşan paftalama dosyalarını aynı projede açabilmek için Uygulama Menüsü/ Aç işlemiyle açılan Dosya Yükle penceresinde projeleri klavyeden Shift ya da CTRL tuşları yardımı ile çoklu seçerek açabilirsiniz.


 • No labels