Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.1.1 Proje Katmanlarının ve Özelliklerinin Oluşturulması

3.1.1. Veritabanı İşlemleri

1. Araçlar Menüsü /Veritabanı /Veritabanı Yönetimine girilir.

2. Grafik ekrana gelen Veritabanı Yönetimi penceresinde Yeni Bağlantı seçeneği işlemine girilir ve Veritabanına Bağlan penceresi altında Dosya Konumu sekmesinde ki Yeni ikonuna giriş yapılır. Dosya adı "İMAR" olarak girilir.

3.

 

Uygulama Menüsü / Özellikler / Veri Tabanı Yönetimi işlemine giriniz.

Ekrana gelen Veritabanı Yönetimi penceresinde Yeni işlemine giriniz. Açılan Veritabanına Bağlan penceresinden Yeni Veritabanı işlemini seçiniz. Dosya adını "İMAR" olarak giriniz.

İşlem sonrasında "İMAR" adlı veritabanı dosyasının Bağlantılar altına geldiğini gözlemleyiniz.

Ada tablosunu oluşturabilmek için Tablolar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Yeni Tablo Ekle işlemine giriniz. Netcad Spatial tablo türünü seçerek, tablo adını ADA olarak belirleyiniz ve Tamam ile işlemi bitiriniz.

Açılan Tablo Düzenle penceresinde Yeni Kolon Ekle işlemine girerek Kolon Adı'nı Ada_No, Veri Türü'nü Tam Sayı olarak belirleyiniz. Ardından Ada_Alan kolonunu veri türünü Ondalık Sayı olarak tanımlayarak oluşturunuz.

İşlem adımlarına uygun olarak Parsel, Bina ve Yol tablolarını oluşturunuz.

İşlem adımlarına uygun olarak, Parsel Tablosunda;

Kullanım, Parsel_No, Parsel_Alan, Malık, Ada_Id

Bina Tablosunda;

Kullanım, Kat, Yakıt

Yol Tablosunda;

Uzunluk, Derece kolonlarını oluşturunuz.

 

  • No labels