Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.1.2. Değer Kolonlarının Tanımlanması

Kullanılan veri tipine göre değer kolonları makrosu tanımlanırsa, grafik objeler oluştuğunda ilgili kolondaki kayıtlar Netcad GIS tarafından otomatik olarak veri tabanına yazılacaktır.

ADA tablosu içerisindeki ADA_NO kolonu üzerinde fare sağ tuş ile Özellikler işlemine giriniz

  • No labels