Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3. Kamulaştırma Parsellerinin Oluşturulması

Kamulaştırma parselleri altlık verilerden sayısallaştırma yapılarak oluşturulur.

Katman Yöneticisinde KAD_HAT adında bir tabaka açınız. Tabaka rengini ve ölçek sekmesinden kalınlık değerini giriniz.

Giriş menüsündeki "Çizgi" işlemi ile parsel hatları çizilir. Çizim sırasında uygun yakalama modu kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Katman Yöneticisinde KAD_ADI adında bir tabaka açınız.

Giriş/Yazı işlemine girip parsel numaraları yerleştirilir. Ada/Parsel şeklinde olan parsel numaraları örneğin 3164/7 şeklinde ise 3164_7 olarak yazılmalı ve yerleştirilmelidir.

Aşağıdaki gibi parsel hatları çizilmiş ve parsel numaraları yerleştirilmiş olmalıdır.

Parsel hatları ve parsel numaralarının tamamlanmış durumu olan dosyayı Uygulama Menüsü/Ekle işlemi ile KAMU_UYGULAMA/KANAL_YOL  içindeki  kad_hat.ncz dosyasını ekleyiniz. (Daha önce oluşturduğunuz hatları ve parsel numaralarını silmeyi unutmayınız.)

Dosyanın son durumu aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

  • No labels