Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6. Malik Bilgilerinin Girilmesi ve TKGM Formatından Aktarılması

TKGM Formatından Aktarım Yapılması;

Kamulaştırmaya giren parsellerin malik bilgileri, editörden girilebildiği gibi Tapu Kadastro formatı verilerinden de aktarımı gerçekleşebilmektedir. Veri aktarımı işlemi Netkamu/Yeni Proje/Tapu Sözel Verileri işlemi ile gerçekleştirilir.İşlem sonucunda parsel ve malik kayıtları kap ve kml dosyalarına otomatik olarak aktarılacaktır. XML, MDB ya da excel formatındaki verilerden aktarım yapılabilir. Burada excel formatından aktarım işlemi anlatılacaktır.

Netkamu/Yeni Proje/Tapu Sözel Verileri işlemine giriniz.

Tapu Sözel Verileri dialoğunda yer alan [ ... ] butonuna basınız.

Çıkan dialoğun sağ altındaki dosya tiplerinden "Excel Dosyalarını" seçiniz.

KAMU_UYGULAMA/KANALYOL dizinindeki TAPU_MALIKLER.xls dosyasını seçiniz.

Bir süre sonra parsel ve malik kayıtları aktarılmış olacaktır.

Parsel Bilgileri editörüne girerek parsel ve malik kayıtlarının geldiğiniz gözlemleyiniz.

Malik bilgilerini manuel olarak girilmesi;

Malik bilgileri, tapu kütükleri esas alınarak girilmektedir.

Kamulaştırma/Malik Bilgileri editörünü açınız.

Daha önce malik kayıtları aktarılmış olduğu için editör dolu gelecektir.

Yeni bir malik eklemek için editörün altındaki [ + ] botonuna basınız.

Boş bir satır açılır ve kayıt girişine başlanır.

Kayıt girişi yapılırken;

Hisseli kayıtlar, hisse toplamları 1 olacak şekilde girilmelidir. Yani parselin 1 den fazla hissedarı varsa hepsi girimelidir.

Tam hisseler 1/1 şeklinde girilmelidir. Verasetten iştirak ya da varislerin hissesi belli değilse 0/1 şeklinde girilebilir.

Açıklama hanelerine tapu kayıtlarında mevcut bilgiler girilebilir. Hacizli, davalı vb..

Aynı parselin malikleri girilirken “Malik bilgilerini yeni kayıtlara taşı” fonksiyonu işaretlenirse seçili satırın kopyası çıkar ve buradan gerekli değişiklikler yapılabilir.

Her giriş yapıldığında editörün altındaki ok butonu ile onaylanmalıdır.

Bu editörden Tamam ile çıkılmalıdır. Aksi halde girilen kayıtlar sıfırlanacaktır.

 

 

  • No labels