Skip to end of metadata
Go to start of metadata

7. Güzergah Bilgilerinin Tanımlanması

Kamulaştırma planlarının çizdirilmesi ve ifraz alanlarının hesaplanabilmesi için some değerleri ile genişliik değerleri tanımlanmalıdır.

  • No labels