Skip to end of metadata
Go to start of metadata

7.2. Genişlik Değerlerinin Tanımlanması

Kamulaştırma koridorunun oluşması ve kapalı alan objesi olarak plan çiziminde çıkması için güzergahın genişlik bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir.

Güzergah/Genişlik Bilgileri işlemine giriniz.

Aşağıdaki bilgileri giriniz.

Kilometre 0.000 yazın

Sağa Genişiklik 15.00 girin

Sola Genişlik 15.00 girin

Değerler girildikten sonra [ + ] butonu ile tablonun sağ tarafa atın. Aşağıdaki gibi durumu gözlemleyin.

Girilen genişlik değerleri bir sonraki kilometreye kadar olan değeri ifade etmektedir. Bir sonraki kilometre 1425.000 dır.  Bu durumda 0+000.000 ile 1+425.000 arasındaki kamulaştırma genişliği sağa 15 m sola 15 m olacaktır.

Aşağıdaki bilgilere göre kalan genişlik bilgilerini aynı şekilde tanımlayınız.

Bilgiler girildikten sonra aşağıdaki durumu gözlemleyiniz.

  • No labels