Skip to end of metadata
Go to start of metadata

8. Parsel Bilgilerinin Oluşturulması

Kamulaştırma sözel kayıtları parsel dosyasında tutulmaktadır. Aynı zamanda çizim ekranı ile etkileşimli çalışmaktadır. Buraya bir takım bilgiler aktarılacak ve eksik bilgiler burada düzenlenecektir aynı zamanda çizim ekranındaki güncel bilgiler buraya aktarılacaktır. Kullanılacak olan dosyanın seçimi Proje Parametreleri / Dosyalar bölümünde tanımlanmıştı. TKGM formatından veri aktarımı olduğunda bu bilgilerin çoğu dolu gelecektir.

Kamulaştırma/Parsel Bilgileri işlemine girilerek editör açılır.

  • No labels