Skip to end of metadata
Go to start of metadata

8.1. Parsel Numaralarının ve Parsel Alanlarının İşlenmesi

Ekrana çizilmiş olan parsel hatları otomatik olarak kapatılacak ve kap dosyasına işlenecektir.

İşlemler/Otomatik Kayıt Oluştur işlemine girilir.

Çıkan tabloda kayıt oluşturma yöntemi olarak "Yazılardan" işaretlenir. Bu yöntem ekrana yerleştirilmiş olan parsel yazılarına bakacak ve Parsel No kolonuna işleyecektir.

Tabaka Süzgecine ekranda yerleştirilmiş olan parsel numaralarının tabakası KAD_ADI olarak yazılır.

"Alanları Otomatik Kapat" fonksiyonu işaretlenir. Bu fonksiyon işaretli olduğunda KAD_HAT tabakasındaki parsel hatları çevrilerek otomatik olarak kapatılacaktır.

"Kapanan İç Alanları Çıkart" fonksiyonu işaretlenirse aynı anda alan içinden alan çıkart işlemi uygulanır.

Fonksiyonlar seçildikten sonra tablodan Tamam butonu ile işlem başlatılır ve bir süre sonra Parsel No ile Alan kolonlarının dolduğu ve editörün altında malik bilgilerinin geldiği gözlemlenir.

Parsel Bilgileri editörü Tamam ile kapatılmalıdır. Aksi halde aktarılan kayıtlar silinir.

Editörden çıktıktan sonra çizim ekranında KAD_ALN tabakasında alanların kapatılmış olduğunu gözlemleyiniz.

 

 

  • No labels