Skip to end of metadata
Go to start of metadata

8.2. Parsel Bilgilerinin Doldurulması

Tapu Kadastro formatından aktarılma yapılması durumunda çoğu bilgiler parsel editörüne dolu olarak gelecektir. Aktarımın olmadığı durumlarda parsel editöründeki bir takım bilgilerin manuel doldurulması gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Tapu Alanlarının Girilmesi;

Tapu Alanı kolonları kütükteki değerlerine göre manuel girilebilir. Burada tüm parsellerin tapu alan değerlerini girmek zaman alacağından otomatik olarak hesap alan değerini tapu alanı olarak aktarılacak ve bazı parsellerin değerleri manuel olarak değiştirilecektir.

İşlemler/Tapu Alanı= Hesap Alanı Varsay işlemine girilir.

Parsel Süzgecine * yazılır.

Parsel süzgeci Tamam ile geçildiğinde Tapu Alan kolonunun dolduğunu gözlemleyiniz.

Daha sonra bu alanlardan 20 tanesinin tapu alanını manuel olarak değiştiriniz.

Tapu Alanlarının Geometrilere Aktarılması;

Tapu alanları dengeleme yapılmak üzere çizim ekranına aktarılmalıdır. Bunun için;

İşlemler/Tapu Alanlarını Geometrilere Aktar işlemine giriniz.

Alan süzgecine * veriniz.

Bir süre sonra tapu alanları çizim ekranına aktarılmış ve parsel özniteliklerine işlenmiş olacaktır.

Parsel Cilt ve Kütük Sayfa Numaralarının Girilmesi;

Cilt ve kütük sayfa no değerleri tapu kadastro formatlarından aktarıldığında otomatik olarak dolu gelir. Yoksa manuel olarak girilmelidir.

Cilt ve Sayfa no kolonları doldurulabilir.

Parsel Cins Bilgilerinin Girilmesi;

Parsel cins bilgileri manuel olarak girilebilir. Cins bilgileri aynı olan parseller için toplu olarak da girilebilir.

İşlemler/Toplu Bilgi Gir işlemine giriniz.

Çıkan dialogdan Netcad süzgeç yapısı kullanılarak parsel ya da kurum dosya no süzgeci verilir.

Cinsi fonksiyonu işaretli duruma getirilir.

Değer bölümüne de süzgece uyan parsellerin cins bilgisi yazılır.

Tamam ile işlem sonlandırılır.

Aşağıdaki gibi Cinsi kolonunun dolduğu gözlemlenir.

Farklı cins değerleri parsel süzgeci ile girilebileceği gibi manuel olarak da değiştirilebilir. Bu şekilde bazı parsellerin cins bilgilerini değiştiriniz. Tarım Arazisi, Bağ, Bahçe, Fidanlık vb..

Fiili ve Açıklama Bilgilerinin Girimesi;

Parsellerin tapu kayıtları ile gerçek kullanımı farklı olduğu zaman fiil kolonu doldurulur. Örneğin tapu kayıtlarında Tarım Arazisi olarak görünüyorken gerçek kullanımda Tarla olabilir. Bu şekilde olan parsellerin fiil kolonları doldurulur.

Açıklama 1 ve Açıklama 2 kolonlarına da parseller ile ilgili herhangi bir not, bilgi ya da durum varsa gişrilmelidir. Örneğin ipotekli,hacizli, mahkemelik vb..

 

 

 

  • No labels