Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.3 Arazi Enkesit ve Boykesitlerinin Oluşturulması

Proje/Aç işlemi ile ilk_alim.ncz dosyasını ekleyiniz.

En kesitlerin oluşturulması ve iki arazi modeli arasında belirli bir aks üzerinden hacim hesaplatılması işlemleri için mutlaka Güzergâh tanımlanması gerekir.

Örnek uygulama için Çizgi çiz işlemine girerek nokta yakalama modunu aktif hale getirerek S1 ve S2 noktaları arasındaki güzergâhı belirleyiniz.

Netsurf/Güzergâh Tanımlama işlemine giriniz.

Açılan Güzergâh Oluştur penceresinde Yöntemler bölümündeki Someler seçeneğini aktif yapınız. Yöntem seçimi yapıldıktan sonra Üç nokta () butonu ile klasör üzerinde dosya adı arazi olan yeni bir dosya oluşturunuz.

Someler yönteminde güzergâh elemanları bir doğru ile başlayıp bir doğru ile bitmesi gerekmektedir. Güzergâh elemanları baştan başlayarak sona kadar ardışık olarak seçilmelidir.                             

Elemanlar yönteminde ise güzergâh çoklu doğrulardan oluşabilir. Güzergâhın tamamı tek seferde seçilebilir. Güzergâh başlangıcı kurp veya spiral objesi olabilir.

Güzergâh oluştur penceresinde oluşturulan dosya *.KTP  uzantılıdır.

Güzergâh haline getirilecek objeleri ekrandan seçiniz. Fare sağ tuş ile işlemi sonlandırınız.

Güzergâh tanımlandıktan sonra en kesit oluşturmak için Netsurf/En Kesit Oluştur işlemine giriniz.

Açılan En kesit Alınacak Güzergah penceresinden daha önceden kaydetmiş  olduğunuz arazi.KTP dosyasını seçiniz. 

Açılan Yöntem penceresinden En kesit kilometreleri bölümünde Sabit Aralığı seçerek Tamam ile işleme devam ediniz.

Oluşturulacak en kesit dosyasının ismini girerek Kaydet ile işleme devam ediniz.

En kesit Parametreleri penceresinde En Kesit Aralık değerini 10, Sola ve Sağa En Kesit Genişlik değerini  40 olarak giriniz.  En Kesit Planı Çiz bölümünü aktif hale getiriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

Enkesit Aralık Değeri : 2 en kesit arasındaki mesafeyi ifade etmektedir.

Sola ve Sağa Enkesit Genişliği : Güzergah noktası referans alınarak enkesitlerin sağa ve sola araziyi kaç m keseceğini ifade etmektedir.

Kesit Sınırlama işlemi ile en kesitlerin kapalı bir alan içinde sınırlaması yapılabilir. Örneğin kazı yapılan bölge sınırları belli ise bu bölgenin sınırlarından çizilecek bir çoklu doğru ile sadece bu bölgede en kesit oluşturma işlemleri yapılabilir.

Oluşturulan en kesitlerin grafiğinin planda gözükmesi isteniliyor ise En Kesit Planı Çiz bölümü aktif hale getirilir. 

Eksenin sağından ve solundan üçgen modeli kesen noktalardan  kot okuması yapılarak en kesitler oluşturulur. Ancak bazı durumlarda en kesitlerin eksenden itibaren belirli aralıklarla noktaokuması yapılması istenebilir. Bu gibi durumlarda Sabit Ararlıklı

Enkesit Noktaları bölümü aktif hale getirilir.

Yapılan işlem sonucunda oluşturulan en kesit profilini proje ekranında gözlemleyiniz.

Oluşturulan en kesit dosyaları kullanılarak boy profilleri oluşturulabilir.

Netsurf/En Kesit İşlemleri/Profil Çizimi işlemine giriniz. Oluşturulan enkesit dosyasını seçerek Kaydet ile işleme devam ediniz.

Açılan En kesit Çizimi penceresindeki parametre değerleri manüel olarak elle girilebilir.

Örnek uygulama için parametre değerlerine dokunmayarak Tamam ile işlemden çıkınız.

Oluşturulan en kesitlerin grafiği Netsurf/ En Kesit  İşlemleri/ En Kesit  çizimi işlemi ile yapılır.

Netsurf/En Kesit İşlemleri/Profil Çizimi işlemine giriniz. Oluşturulan en kesit    dosyasını seçerek Kaydet ile işleme devam ediniz. 

Daha önceden kaydedilmiş olan en kesit dosyasını seçiniz. 2. bir en kesit dosyasının görüntülenmesi isteniliyorsa 2. En kesit Dosyasını seçiniz. Başka bir dosya gösterilmek istenmiyorsa pencereyi kapatınız.

Açılan En kesit Çizimi penceresinden Değerler Kutusu ve Aktif Fontu Kulan bölümlerini aktif hale getiriniz. Tamam ile işleme devam ediniz.

En Kesitlere ait olan eksene mesafe ve kotların bir kutu halinde en kesit altında olması isteniliyorsa Değerler Kutuda seçeneği aktif hale getirilmelidir. Aktif Fontu Kullan seçeneği  aktif hale getirildiğinde ise Netcad o anda aktif olan fontu kullanır.

Komut satırında İlk kesitin orta noktasının yerleştirileceği noktayı göster komutunu takip ediniz. Fare sol tuş ile kesitin ekranda görünmesini sağlayınız.

Yapılan işlemler sonucunda oluşan en kesitlerin proje kenarında görüntülendiğini gözlemleyiniz.

Daha önceden oluşturulmuş en kesit dosyası ve bağlı olduğu güzergah ismi verilerek en kesitlerden plankote işlemi yapılabilir.

Netsurf/En Kesit İşlemleri/En Kesitlerden Plankote işlemine girerek daha önceden oluşturulmuş en .KSE uzantılı kesit dosyasını seçiniz

 Açılan bağlı güzergâh penceresinden oluşturulmuş .KTB uzantılı güzergâh dosyasını  seçerek ile işlemi sonlandırınız.

 Yapılan işlemler sonucunda en kesitlerden plankote oluşturulduğunu gözlemleyiniz.

  • No labels