Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4. Halihazır Detaylarının Eklenmesi ve Oluşturulması

Kamulaştırma projelerinde, eski ve ek kamulaştırma alanları içinde kalan dere, yol, park, yeşil alan, kıyıkenar, orman gibi detayların alan değerleri ve miktarları raporlarda istenebilir. Bunların icmal raporları alınabilir. Bunun için bu detayların projeye işlenmesi gerekmektedir.

Detaylar standart tabaka yapısında olmalıdır.

KAD_DERE, KAD_YOL, KAD_PARK, KAD_KIYIKENAR, KAD_ORMAN tabakaları standart olarak kullanılır.

Bu detaylar, çoklu doğru özelliğinde kapalı alan olarak oluşturulmalıdır.

Parsel hatları ve parsel numaralarının tamamlanmış durumu olan dosyayı Uygulama Menüsü/Ekle işlemi ile KAMU_UYGULAMA/KANAL_YOL  içindeki detay.ncz dosyasını projeye ekleyiniz ve ekranda gözlemleyiniz.

 

 

 

 

  • No labels