Skip to end of metadata
Go to start of metadata

10. Kamulaştırma Sınırlarının ve Ref Alanlarının Düzenlenmesi

Kamulaştırma planında değişiklik olması durumunda mevcut sınır editlenebilir ya da kamulaştırma sınırlarının belirli bölümlerinde ek kamulaştırma yapılması gerektiği durumlarda ek kamulaştırma sınırları eklenebilir. Daha sonra bu sınırlar kullanılarak alan hesapları yapılacaktır.

Mevcut Sınırın Editlenmesi;

Katman yöneticisinde  KAD_HAT ve KAMU_SINIRI tabakası haricindekiler kapatılır.

KAD_HAT tabakasının anahtarı açılır.( Bu şekilde editleme daha kolay yapılacaktır)

Giriş menüsünde "Edit" işlemi seçilir.

Kamulaştırma sınırı uygun yerlerden editlenir.

Aşağıdaki gibi editleme öncesi ve sonrası durumu gözlemleyin.

Ek Kamulaştırma Alanlarının Çizilmesi;

Ek kamulaştırma sınırları ayrı ayrı tabaka açılarak çoklu doğru kapalı alan özelliğinde çizilmelidir.

Sınırlar birden çok parselden geçebilir.

Güzergah planı ile oluşan KAMU_SINIRI tabakası eski kamulaştırma sınırı olarak kabul edilir.Ek kamulaştırma sınırları çizilirken eski kamulaştırma sınırından taşmalıdır. Eski kamulaştırma sınırı dışında çizilirse alan hesaplarında arada boşluk kalır.

Aşağıdaki gibi son durum gözlemlenir.

Ref Alanlarının Oluşturulması;

Ref alanı, kamulaştırmadan kısmen ya da tamamen vazgeçilen kısımdır. Ref alanları, kamulaştırma sınırları içinde kalacak şekilde çizilmelidir.

Ref alanları KAD_REF tabakasında çoklu doğru olarak çizilmelidir.

 

Kapalı olan diğer tabakaları açınız.

 

 

 

  • No labels