Skip to end of metadata
Go to start of metadata

11. Kamulaştırma Sınırlarının Tanımlanması

Otomatik olarak ABC alanlarının yani ifraz alanlarının oluşması için çizim ekranında yer alan ilk ve ek kamulaştırma alanlarının tanımlanması gerekmektedir. Tanımlanmış olan alanların kesişimine göre işlem yapılacaktır.

Kamulaştırma/Yeni Proje listesi altındaki "Kamulaştırma Sınırları" işlemine girilir.

Kamulaştırma sınırlarının tanımlanacağı bir dialog çıkacaktır.

Bu dialog üzerinde fare sağ tuşuna basılırak çıkan menüden "Ekle" seçilir.

Tekrar bir dialog çıkacaktır. Bu dialogda kamulaştırma sınırı tabakası seçilir, kamu yararı karar tarihi ve sayısı girilir varsa açıklama bilgisi yazılır. Açıklama bilgileri ilgili raporlarda ve beyannamelerde çıkacaktır.

Ek kamulaştırma alanları da aynı şekilde tanımlanır.

Aşağıdaki gibi değerler gözlemlenir.

 

 

 

  • No labels