Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Dosyasının Oluşturulması

 

1. Proje Yöneticisi / Yeni Proje işlemi ile .PRJ dosyasının oluşturulması sağlanır.

2. Proje türünün (Atıksu veya Yağmursuyu) seçiminin sağlandığı diyalog penceresinden Atıksu Seçilir ve Tamam butonu ile işleme devam edilir. Belirtilen dosya yolunda ATIKSU_ANALİZASYON.PRJ proje dosyası oluşturulur.

Proje dosyası ile beraber veritabanı bilgileri de projeye yüklenmiş olur. Proje içerisinde gerçekleştirilecek çizimler ve hesaplamalar otomatik olarak veritabanına aktarılacaktır.

3. Proje Yöneticisi / Parametreler menüsü ile projenin sayısal ve sözel bilgilerinin girilir.

 

Icon

Otomatik Ara Baca için Maksimum Eğim Kriteri; Arazi eğiminin yeterli olmadığı durumlarda otomatik olarak şutlu baca atılmasını sağlayan işlemdir. Bu işlem hidrolik hesaplarda, kullanıcı tanımlı olarak girilebilen eğim değerinin aşılması halinde kullanıcıyı uyaracak ve şutlu baca atılmasını sağlayacaktır.

Bacalar Arası Maksimum Uzunluk - Lmax (m); Boru çizimleri sırasında bacalar otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Bu anlamda, boru çizimleri sırasında, verilen maksimum uzunluk aşıldığı anda, araya baca eklenmesini sağlayan işlemdir. Örneğin, Lmax. değeri 50m. iken 120 m. uzunluğunda bir hat çizildiği anda, araya bacalar atılarak 40 metrelik 3 adet boru hattı oluşacaktır.

Deşarj Hattı Otomatik Bulunsun; Deşarj hatlarına göre hidrolik çözüm sağlayan işlemdir. İşlem aktif hale getirildiğinde projede bulunan tüm şebekelerin (Şebekeler birbirleri ile ilişkili olsun yada olmasın) tümünün hesabı yapılarak sonuçlar raporlanır. Bu seçeneğin pasif halde olduğu durumlarda, hesaplamalar, kullanıcının kendi seçeceği deşarj hattına göre yapılacaktır.

Minimum ve Maksimum Boru Hızı (m/sn);Verilen değerlere göre, hidrolik hesaplamalar sonucunda kriterlere uymayan boru hatları kullanıcıya iletilmesini sağlayan, aynı zamanda projenin her aşamasında girilebilen 'Şebeke Kontrolü' işlemindeki dinamik yapı sayesinde kullanıcıyı yönlendiren işlemdir.

Sayısallaştırma Yakınlık Kriteri; Mevcut bacaların yanına belirli yakınlık kriteri ile baca ekleyebilmek için kullanılır. Mevcut bacaların yanına, Sayısallaştırma yakınlık kriterinden daha yakın kriterlerde baca eklenmemesi sağlanmıştır.

Yıkama Bacası Eklensin; Hattın başlangıç noktalarında, su akışının olmaması veya kullanıcının tehlikeli gördüğü başlangıç bacalarında suyun akışının sağlanması amacıyla kullanılan işlemdir. Kullanıcı tanımlı olarak girilebilen Minimum Hız ve Minimum Derinlik kriterlerine uymayan bacalar, otomatik olarak yıkama bacasına çevrilmektedir.

4. Şebeke Boru Tipleri bölümünden projede kullanılacak olan boru tipleri ve çapları proje başlangıcında belirlenebilir. Seçilen boru tipleri Hidrolik Hesaplar işleminde listelenerek, hidrolik çözümler çap ve cinsi gerçekleştirilecektir. Proje içerisinde Beton boru kullanılmayacaktır, Korige katalogundan ( Ø150, Ø200, Ø300 ve Ø350 ) kullanılacaktır. Pencere içerisinde sağ tuş Tümünü Kaldır işlemi ile kullanılmayacak borular kaldırılıp seçim sağlanabilir.

5. Kazı Derinlikleri bölümünden metrajlarda alınan derinliklerine göre kazı miktarlarının hangi aralıklarda tanımlanacağı tasarlanabilir.

 

 

 

 

 

  • No labels