Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.3 Proje Parametrelerinin Tanımlanması

Netpro|AtıksuProje / Proje / Proje Yöneticisi işlemine giriniz. Gelen Proje Yöneticisi penceresinde Proje sekmesinin altında bulunan Parametreler seçeneği ile projenin parametreleri belirlenir.

Projeye ilişkin sözel veriler, çizim raporları alınırken başlık dosyası seçilmesi durumunda başlık dosyasına yazılmak üzere kaydedilir. Başlık dosyasına yazılmayacak olan ve proje işleyişine etkisi olan diğer parametrelerin açıklamaları ise aşağıda anlatılmıştır.

Otomatik Ara Baca İçin Maksimum Eğim Kriteri

Atıksu projelerinde boruların eğimlerinin belli değerler arasında kalması istenir İlerleyen adımlarda değinileceği gibi, azami eğim değerleri ön tanımlı olarak Netpro/Atıksu modülü içinde bulunmaktadır ve değiştirilebilir. Hidrolik hesapların yapılması sırasında, program, bazı bölgelerde arazi eğiminin, boruların sahip olması istenen azami eğimden daha dik olduğunu algılarsa bu durumu düzeltmeye çalışmak zorundadır. Aksi durumda ya boru eğimleri azami eğim değerini aşacak, ya da borular zeminin üstünden geçiyormuş gibi bir hesap yapılmış olacaktır. Boru eğimlerinin istenen sınırlar içinde tutulabilmesi için izlenen yöntem ise, şutlu  bacalar kullanmak ve boruların gömme derinliğini arttırmaktır.

 Boru Uzunluk Türü

 Plan üzerinde ölçülen uzunluk ile arazideki uzunluklar birbirinden farklıdır.     Bunun nedeni, ölçülen uzunluk boyunca, arazinin kot değişimlerine maruz  kalmasıdır. Proje mühendisi hangi uzunluk türünü görmek isterse onu seçebilmektedir.

Bacalar Arası Maksimum Uzunluk

Şartnamelerde, iki kanalizasyon bacası arasındaki mesafenin, belli bir değeri aşmaması istenir. Boruların çok uzun olmasının, değiştirilmelerini ve montajı zorlaştıracağını, çok kısa olmalarının da maliyeti artıracağını düşünebiliriz. Şartnamelerdeki isterlerin sağlanması için, istenen azami uzunluk değeri Bacalar Arası Maksimum Uzunluk satırına yazılır. Hatların çizimi esnasında, yazılan değerden daha uzun olan hatlar, otomatik olarak bölünerek uzunluklarının izin verilen değerler arasında kalması sağlanır.

Hesaplarda Yuvarlama Yapılsın

Boruların 2.345m gibi uzunluk değerleri ile elde edilmesi mümkündür. Yalnız pratikteki tecrübelere dayanılarak, boru uzunluklarının tam sayılarla belirtilmesi istenebilmektedir. Hesaplarda Yuvarlama Yapılsın seçeneği ile sonuç değerler yuvarlanarak kullanıcıya bildirilebilir.          

Dinamik Profil Çizilsin

Dinamik Profil Çizilsin seçeneği ile kullanıcı, eğer üçgen modeli varsa, hatları çizerken bir yandan da çizdiği hatta ilişkin profili gözlemleyebilir.

Sayısallaştırma Yakınlık Kriteri

Mevcut bacaların yanına belirli yakınlık kriteri ile baca ekleyebilmek için kullanılır. Mevcut bacaların yanına, Sayısallaştırma yakınlık kriterinden daha yakın kriterlerde baca eklenemez.

 Yıkama Baca Eklensin

Projede hatların başlangıcında verilen kriterlere göre yıkama bacasının kullanılıp kullanılmayacağına karar verilen seçenektir.Belirlenen minumum hız ve derinlik kritetlerine göre ihtiyaç duyulan noktalarda yıkama bacaları progam tarafından otomatık olarak yerleştirilecektir.

Şebeke Boru Tipleri sekmesinde projede kullanılacak boru tipi ve boru çapları seçilerek sadece belirlenen boru tip ve çaplarının kullanılması sağlanabilir..

Kazı derinlikleri sekmesinde ise metraj raporlarında kazı derinliklerine göre verilen hacim hesaplarının hangi aralıklar için hesaplanacağına karar verilebilir.

 

  • No labels