Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.4.1 Şebeke Borularının Tasarımı ve  Çizimi

Kanalizasyon şebekesi  çizilirken, yüksek kottan , düşük kota doğru şebeke tasarımı yapılır ve  projede cazibeli (serbest) olarak akış sağlanır. Kanalizasyon projelerinde kör nokta oluşturulmadan atıksuyu bir noktada (foseptık,artıtma tesisi...) toplayacak şekilde şebeke tasarımı yapılır.

Şebeke borularının tasarımı sırasında, eğer kullanıcının üçgen modeli varsa, noktalar üzerinde gitme zorunluluğu olmadan, üçgen model üzerinde istediği noktaları seçerek hatlarını çizebilir. Üçgen modelin olmadığı durumlarda, kotlu noktalar kullanılmalıdır. Yani üçgen model yok ise hatlar çizilirken nokta yakalama modu her zaman açık tutulur.

Boru hatları tasarlanırken, Lmax.değerine ve Maksimum eğim değerine göre  göre bacalar otomatik olarak oluşmaktadır.Böylece tek bir işlem ile hatlarınız, tüm elemanları ile sayısallaştırılmış olur ve çizilen şebeke borusunun; başlangıç ve bitiş kotu, uzunluğu, çapı ve eğim bilgileri boru çizimi üzerinde dinamik olarak görünür.

Hatların oluşturmak için Netpro/Atıksu / Şebeke Elemanları / Boru Çiz işlemine giriniz.

İşleme girildiğinde gelen Boru Çiz penceresinde Şebeke Borusu Çiz seçeeğini aktif hale getiriniz ve hatları oluşturmaya başlayınız.

Hat çizimine başlandığında Dinamik Profil penceresi otomatik olarak açılacak ve hatlaro hakım eğim yönünde çizmenize yardımcı olacaktır.

 

Arazinin çok uygunsuz olduğu durumlarda, suyu cazibeli olarak bir noktadan diğerine iletmek mümkün olmamaktadır. Örneğin çukur bir arazideki Atıksu debisinin, tepenin diğer tarafındaki bir arıtma tesisine cazibeli olarak iletilmesi mümkün değildir. Bu gibi durumlarda Atıksu, istenen kota kadar terfi ettirilir. Bu işlem için kurulan hatta terfi hattı denir.Terfi hatlarını oluşturmak için  Netpro/Atıksu/Terfi Hatları/Terfi Hattı Çiz işlemine giriniz ve terfi hattını çiziniz.

 

  • No labels