Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

NETCAD/WATER içmesuyu projelendirme modülüdür. Cazibeli, terfili, hidroforlu, açık ve kapalı şebeke sistemlerinde ve hardycross yöntemiyle içmesuyu projelendirme süreçleri için tam çözüm sunar.

NETCAD/WATER ile küçük ölçekli isale hattı çözümlerinden, geniş kapsamlı karmaşık şebekelere kadar, her türlü içmesuyu proje işlemleri hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirebilir.

NETCAD/WATER içmesuyu projelerinin ilgili kurumların (Su ve Kanalizasyon İdareleri, il Özel İdareleri, İlbank) şartnamelerine uygun olarak çözülebilmesini sağlar.

HARDY CROSS; İçme suyu şebeke çözümlerini hardy cross yöntemine göre gerçekleştiren opsiyondur. Açık, kapalı, terfili ve cazibeli şebeke çözümlerinden farklı yük kaybı formüllerini kullanarak, şebekede sürtünme sonucu oluşan yük kayıplarının hesaplanmasını içeren hidrolik analiz motorudur. Böylece yük kayıpları toplamının minimize edilmesi sağlanır. Basınçlı boru ağları içinde hidrolik hesaplamaların ve su kalite davranışının uzatılmış periyodik simülasyonunu gerçekleştirir.

IH_ENH;İçme suyu projelerinde kaynaktan alınan suyu pompalamak için kullanılan pompayı çalistiran trafoya, elektrik iletmek için tasarlanan projelerin yapımlarını kolaylaştıran opsiyondur.

İçmesuyu projelerinin CBS ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede içmesuyu projerinin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar.

CBS veritabanı bağlantılı olarak oluşturulan içmesuyu projeleri CBS’ ye tam uyumlu olarak üretilirler.

Şebeke elemanları, hız, boru çapı, hesap debisi vb. bir çok kriter üzerinden tematik gösterimler, etiketlendirme ve birçok CBS analizleri gerçekleştirilebilir.

 

İçmesuyu projeleri için alternatif yöntemlerle sistem çözümleri gerçekleştirilebilir.

NETCAD/WATER ile açık-kapalı şebeke çözümleri, hidrofor çözümleri ve terfii-cazibeli isale hattı çözümleri tanımlanabilmektedir.

Kapalı şebeke yöntemlerinde ölü nokta ve hardy cross olmak üzere 2 farklı çözüm imkânı bulunmaktadır.

 

Projelere sınırsız sayıda proje elemanı tanımlanabilir bu sayede her ölçekteki kentsel ve kırsal altyapı projesine çözüm üretilir. Altyapı projeleri için gerekli tüm proje elemanları için kullanıma hazır kütüphaneler sunar.

Sınırsız sayıda boru, düğüm noktası gibi proje elemanlarının yanında, depo, pompa, yangın musluğu, vana vb. sanat yapıları gibi proje elemanları, sunulan hazır kütüphanelerden oluşturulabilir.

Sınırsız sayıda proje elemanı kullanılmasına imkan sunar, bu sayede büyük ölçekli içmesuyu projeleri üretilebilir.

 

Gelişmiş boru kütüphanesi ve kullanıcı tanımlı yeni boru tiplerinin oluşturulabilme imkanı

400 ü aşkın boru tipini içerisinde barındıran standart kütüphane ile projelerde herhangi bir sayı, uzunluk kısıtlamasına takılmadan otomatik olarak boru çapı tayini yapılabilir.

Mevcut boru kütüphanesine, özel üretimle üretilen boru türleri de dahil olmak üzere, tüm boru tipleri kolaylıkla eklenerek proje eleman kütüphanenesi genişletilebilir.

 

Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

Sitem çözümlerine ait, standartlar doğrultusunda içmesuyu projeleri için gerekli tablolar, raporlar ve plan çizimleri oluşturulabilir.

Hesap tabloları, depo sonuç raporu, pompa hesap tablosu, pik faktör tablosu, simülasyon düğüm bilgileri, düğüm detayları ve armatür tablosu, plan ve dirsek çizimleri vb. çıktılar otomatik olarak oluşturulabilir.

 

 

SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

 

Cazibeli İsale Hattı Çözümleri

 

1. Dinamik profil ile hidrolik çözüm imkanı

 

Cazibeli Sistem çözümlerinizde, Otomatik tayin edilen tahliye, vantuz, maslak gibi sanat yapılarının düzenlenebilmesi işlemlerini profil ile dinamik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Sayısallaştırılan güzergahlar üzerinden alınan profil listesinde, debi tanımı ile otomatik boru çapı tayini, işletme ve statik basınçların hesabı, kontrolleri ve güncellemelerini yapabilir, belirlenen aralıklarda kazı derinliğinin değiştirilebilmesini sağlayabilirsiniz.

 

2. Depo Hacim ve İhtiyaç Debileri İlbank ve Klasik Yöntem Üzerinden Hesaplanabilir

 

Depo Hacim hesaplarını, İller Bankası çoğalma katsayısı ve klasik yöntem üzerinden gerçekleştirebilir, piyasada yer alan güncel bilgiler ışığında otomatik olarak seçim yapabilirsiniz.

 

3. Projenin İstenen Aşamasında Kaydetme ve Kullanıcı Tanımlı Editleme İmkanı

 

Proje çözümünden sonra oluşan ağaç yapısında istenen herhangi bir noktaya istenen sanat yapısı yerleştirilebilir,

 

4. Gelişmiş Proje Çıktıları ve Raporlamalar.

 

 

Paftalama işlemlerini gerçekleştirerek İsale Profilleri de alabilir profil altına güzergah bilgilerini otomatik olarak işleyebilirsiniz.(Profil İşlemleri)

 

Terfili İsale Hattı Çözümleri

 

1- Otomatik olarak boru çapı ve sanat yapılarının tayinini

 

Terfili Sistem çözümlerinde, sayısallaştırılan güzergaha ait bilgiler ışığında, otomatik olarak boru çapı ve sanat yapılarının tayinini gerçekleştirebilir, atü kontrolü yapabilir, istenen aralıklarda boru çapını tek hamle ile değiştirebilirsiniz.

 

2- Pompa hesaplarını otomatik veya kullanıcı tanımlı olarak değiştirebilir yapıdadır.

 

Manometrik basınç, Dinamik seviye ve kot değerleri ışığında Pompa Tipini ve Gücünü otomatik olarak belirleyebilir, gerçek piyasa değerlerinde KW cinsinden elde edebilirsiniz.

 

3- Gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

 

Hesap ve isale profillerinizi tek bir işlemle belirlediğiniz ölçekte otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Projelerinizde Hava Kazanı kullanabilir, Motopomp’unuza ve süpresyon-depresyon darbe hesaplarınıza ait, hesaplamalarda kullanılan tüm formülleri ve sonuçları takip edebileceğiniz hesap raporu alabilirsiniz.

 

Açık-Kapalı Şebeke Çözümler

 

Gelişmiş Hat Çizim İşlemleri

 

Son derece kolay olan sayısallaştırma işlemlerinde, ana ve tali boru hat çizimleri, seçilen boru tipi ve kademesine göre gerçekleştirebilir, istediğiniz noktaya düğümler atayabilir, belirlediğiniz aralıkta otomatik vana atabilir, yangın musluklarını üretebilirsiniz.

 

İstenen İterasyon Hassasiyetinde Ölü Nokta Tespiti

 

Kapalı şebeke çözümlerinizde, şebeke bilgileri olarak İller Bankası veya Köy Hizmetleri standartlarını kullanabilir, bunları değiştirebilirsiniz.

 

Şebeke çözümünü atülere göre seçtiğiniz boru cinslerine göre gerçekleştirebilirsiniz. Ölü (Kör) nokta hesabını otomatik veya kullanıcı tanımlı olarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

Bulunan ölü noktaya göre hesap debisini ve boru çaplarını otomatik olarak hesaplatabilirsiniz.

 

Gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

 

Düğüm Detayları Boru tiplerine uygun bir şekilde Düğüm detaylarını hesaplayabilir, kullanılan armatür ve dirsekleri, tablo veya rapor halinde alabilirsiniz.

 

Hesap Tablosunu alabilirsiniz. Hesap, Taslak ve İnşaat Planı çizimlerini belirlediğiniz parametreler ışığında elde edebilirsiniz.

 

Hardy Cross Çözümü

 

1- Hidrolik Modelleme ve Periyodik Simülasyon İşlemleri OK

 

Hardy Cross çözümü ile, basınçlı boru hatlarının dinamik ve hidrolik modellemesini yaparak, periyodik simülasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

 

İstenen tematik değerine, istenen zaman aralığına göre simülasyon işlemi gerçekleştirilebilir. Böylelikle tanımlanan zamanlarda, örneğin akış hızlarının fazla olduğu saatlerin simülasyonunu gerçekleştirebilir, kullanıcı tanımlı müdahale edebilirsiniz.

 

 

2- Tüm Proje Elemanlarının Kolaylıkla Sayısallaştırılabilir Yapıdadır.

 

Sayısallaştırma menüsü ile sınırsız sayıda proje elemanlarını oluşturabilir, boru, vana, pompa, depo gibi tüm sulama objelerinin çizimini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Tek bir işlem ile grafik ekranda yer alan elemanlarınızı anında veritabanına aktarabilirsiniz. (örnek olarak düğüm noktaları ve borular ilişkilendirilmiştir.)

Sayısallaştırdığınız herhangi bir proje elemanının bilgilerini değiştirebilir,

 

3- İstenen Zaman Diliminde Talep Seyirlerinin TanımlanabilmesiOK

 

Proje süreçlerinde dinamik ve hidrolik modelleme çözümü yapabilmek için talep seyirleri tanımlatabilirsiniz.

 

 

4- Her Detayda Gelişmiş Analiz Ayarları OK

 

Analiz ayarları sayesinde kullanılacak debi biriminden, yük kaybı formüllerine, simülasyon süresinden, basınç ve hız ayarlarına kadar birçok seçeneği değiştirerek proje çözümünüzü yönlendirebilirsiniz.

 

5- Otomatik Boru Çapının Tespiti ve Kontroller yapılabilirsiniz. OK

 

Projeye ait tüm basınç, yük kaybı ve otomatik boru çapı tayini gibi hesapları yapabilir, Kontrol işlemi sayesinde tüm geometrik kontroller yapılarak analiz öncesi çizimi yapılan objeler ile ilgili hataların önüne geçebilirsiniz.

 

6- Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

 

Hesap, Taslak ve İnşaat Planı çizimlerini belirlediğiniz parametreler ışığında elde edebilirsiniz. İlbank standartlarında Şebeke Hesap ve Depo Sonuç tabloları, Simülasyon Düğüm Bilgileri raporlar alabilirsiniz.

 

'Cazibeli' ve 'Terfili' sistem proje çözümlerinin üretilebilmesi mümkündür.

 • Üçgen model üzerinden otomatik profil alınabilmekte ve profil üzerinde uygun noktalara vantuz, tahliye, maslak, hat sonu ve ayrım noktası otomatik olarak yerleştirilebilmektedir.
 • Cazibeli sistemlerde, 'Hesap Plan Profili' ve 'İsale Hattı Plan Profili' çizebilmektedir.
 • 'İsale Hattı Plan Profili'nin alt kısmına plandan dinamik olarak aınmakta ve kullanıcı tanımlı boydaki haritalar otomatik yerleştirilmektedir.
 • Boru tipi ve ihtiyaç debisi değiştirilip, her noktadaki piyezometre, işletme ve statik basınç değerleri profilde gösterilebilmektedir.
 • Kriterlere uymayan yüksek ve alçak basınç değerleri oluştuğunda dinamik uyarı vermektedir.
 • Pompa, hidrofor ve kazan hesaplarını yapabilmekte ve ilgili raporları üretebilmektedir.
 • 'Motopomp güç tayin raporu alınabilmektedir.
 • 'Süprasyon/Deprasyon Hesabı' raporları alınabilmektedir.
 • İçme su projesi hazırlandıktan sonra, hat numaraları, km işaretleri ve kazık numaraları planda üretilmektedir.
 • İsale hattı ve Hesap Profili çizimi için hat numaraları gruplanmakta ve çizim bu gruplara göre yapılabilmektedir.
 • Hidroforlu sistemlerde kritik nokta program tarafından otomatik olarak bulunmaktadır

Açık ve Kapalı Şebeke Çözümleri

 • Sayısallaştırılmış imar ve hali hazır planlarına göre; cadde ve sokaklardan, borular kademeleri ile esas, tali ve mevcutlar olarak çizilebilir.
 • Grafik ekranda hazırlanmış çizimler tek işlem ile koordinat ve kotlu olarak ağaç yapısına aktarılabilmektedir.
 • Kademe ve açıkta kalan boruların kontrolleri ve geometrik kontrol yapılabilmektedir.
 • Boru çapları ve şebeke debisi otomatik hesaplanmaktadır.
 • Şebeke hesap tablosu, Hesap Planı ve İnşaat Planı çizimlerini üretilebilmektedir.
 • Kullanıcı Hesap Plan Profilinin altına sadeleştirilmiş prensip şemasını uygun şekilde yerleştirebilmektedir.
 • Kapalı sistemlerde kör nokta yeri otomatik olarak belirlenebildiği gibi, kullanıcı tanımlı olarak da istenen yere yerleştirilebilmektedir.
 • Şebeke çözümlerinde, borudaki hız ve düğüm noktalarındaki basınç kontrolleri yapılmakta ve gerekli uyarılar kullanıcıya iletilmektedir.
 • Kullanılan boru çaplarına göre kazı/dolgu hesaplarının yapılabilir ve raporların hazırlanması, maximum kapalı göz alanını tanımlayabilmek mümkündür.
 • İstendiğinde mevcut yapı değiştirilebilmektedir. Mevcut yapıya yeni boru ve sanat yapısı eklenip tekrar çözüm mümkündür.
 • Nüfusa göre depo hacim hesabı yapılabilmektedir.
 • Boru cinsleri bir listeden seçilebilir ve kullanıcı kendi borularını tanımlayabilir.
 • Boru cinslerine göre otomatik yük kaybı hesabı yapılabilmektedir.
 • Boru icmali çıkartılabilmektedir.
 • Düğüm detay çizimleri ve armatürler çizimleri otomatik olarak üretilmektedir.
 • İstenilen numaradan başlayarak her noktaya sistematik bir şekilde numara verilebilir.
 • Kullanılacak armatürlerin ağırlık raporları alınabilmektedir.

Hardy Cross Çözümleri

 • Hardy cross modülü, her bir borudaki debiyi, her bir düğüm noktasındaki basıncı, depolarda bulunan su yüksekliğini ve kimyasal malzemelerin konsantrasyonunu takip edebilmektedir.
 • Hazen-Williams, Darcy- Weisbach ve Chezy-Manning formüllerini kullanarak; sürtünme sonucu oluşan şebekedeki yük kaybını hesaplanmasını içeren hidrolik analiz motoru
 • Hidrolik Simülasyon Modeli, rezervuar seviyelerinin, tank (depo) seviyelerinin ve nokta dizileri üzerindeki su taleplerinin sabit durumu için düğüm noktalarındaki yükleri ve bağlantı akışlarını hesaplayabilmektedir.
 • Boru çapları otomatik olarak hesaplanabilmektedir.
 • Boru çapı ve pürüzlülük değerleri, boru kütüphanesinden seçilen boru tiplerinden otomatik alınmakta, durum parametresi, boruların geçiş vanalarını içermesine ve vanaların sadece bir yönden akış yaptığına dair kontrolünün yapılmasını sağlamaktadır.
 • Enerji tüketimini ve pompanın değerini hesaplanmalı, her bir pompanın, verimlilik eğrisi ve enerji maliyet grafiği belirlenmektedir.
 • Su yükü ve su akış oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir pompa eğrisi, su seviye fonksiyonunda, depo hacminin nasıl değiştiğini ifade eden Hacim Eğrisi ve Yük Kaybı Eğrisi çizmektedir.
 • Zamana göre belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, her bir düğüm noktası için ayrı ayrı talep seyri oluşturulabilmekte ve düğüm noktalarındaki talep değerlerinin zamana bağlı değişimi modellenebilmektedir. Şebekenin her bir zaman aralığındaki talep seyri aynı zamanda, grafik ekranda da görüntülenmekte, simüle edilebilmektedir.
 • Çözüme başlamadan önce hidrolik ayarlar, kalite ayarları, reaksiyon ayarları, süre ayarları ve enerji ayarlarını içeren, analiz ayarları yapılabilmektedir.
 • Ölçülen alan verileri ile simülasyon sonuçlarının karşılaştırılmasını sağlayan bir kalibrasyon dosyası oluşturulmaktadır.
 • Çizimde yer alacak her şebeke elemanı sayısallaştırma menüsüyle otomatik olarak çizilebilmektedir.
 • Çizime sayısallaştırma menüsüyle aktarılan her şebeke elemanın otomatik olarak GIS bağlantısı kurulmakta, öznitelik tabloları doldurulabilmekte ve veritabanında saklanabilmektedir.
 • Her bir şebeke elemanına otomatik olarak sınıf tanımlanmakta ve tablolardan yapılan sorgularla grafik ekranda görüntüye ulaşılmaktadır.
 • İçme suyu projesinde kullanılan obje tabanlı sınıfların görüntü özellikleri Referans Yöneticisi’nde yönetilmekte, bu menüde analiz işleminde bulunan görünüm ayarları, kullanıcı dışında daha önce tanımlı olan parametrelere göre ya da kullanıcı tanımlı Etiket ve Renklendirme işlemlerini yapmaktadır.
 • Yapılan analizler, her raporlama süre adımları için, değerlerin zamana göre ortalaması için, en düşük değerlere göre, en yüksek değerlere göre, en yüksek ve en düşük değerlerin farkına göre ayrı ayrı raporlanabilmektedir.
 • Programın raporlama sonuçları Word, Excel ve html ortamlarında alınabilmektedir.
 • Veritabanında tutulan her bir şebeke elemanı için sınıf üzerinden rapor alınabilmektedir.
 • Borular için; Boru Analiz Sonucu, Boru Bilgileri, Boru Hesap Tablosu, Borulardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Borulardaki Hızın Zamana Bağlı Değişimi Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Düğüm Noktaları için: Düğüm Noktaları Bilgileri, Düğüm Noktaları Analiz Sonuçları, Düğüm Noktalarındaki Basıncın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Düğüm Noktalarındaki Toplam Yükün Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır,
 • Depolar için; Depo Bilgileri, Depo Analiz Sonuçları, Depolardaki Basıncın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Depolardaki Net Gelen Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Pompalar için; Pompa Bilgileri, Pompa Analiz Sonuçlar, Pompalardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Pompalardaki Birim Yük Kaybının Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Vanalar için; Vana Bilgileri, Vana Analiz Sonuçları, Vanalardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Vanalardaki Birim Yük Kaybının Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Vanalardaki Hızın Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Rezervuarlar için; Rezervuar Bilgileri, Rezervuar Analiz Sonuçları raporları alınmaktadır.
 6.0.0 / 15.11.2013
  • Netcad 6.0.0.2237 (GP12) ile uyumludur.
 • Cazibeli sistem çözümünde, profil listesi içerisinde yapılan işlemlerin kaydedilmesi ve sonra kalınan noktadan tekrar açılıp düzenlemelere devam edilebilmesi sağlandı.
 • Hardy-Cross işlemleri içerisine Özel Hidrolik Kurallar Menüsü eklendi. Bu sayede şebekeye istenilen çalışma yapısının tanımlanabilmesi (örneğin, depodaki su seviyesinin 2m altına indiği durumlarda pompanın otomatik olarak çalışmaya başlaması vb.) sağlandı.
 • İsale hatlarında hız kriterlerinin kullanıcı tanımlı olarak ayarlanabilmesi sağlandı.
 • Kazı metrajı için Parametreler kısmına Kazı Genişliği değerlerinin girilebildiği bir sekme eklendi.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 
 5.1.1.900/06.01.2012
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
 • Şebeke çözümleri penceresinde ağaç yapısının olduğu sol bölümde sağ tuş menüsüne "Hepsini Aç" ve "Hepsini Kapat" işlemlerinin eklendi.
 • Şebeke çözümleri=>Hidrofor Hesapları penceresinde alt satırdaki "Basınc Ayar" butonunu "Basınç Ayar" olarak değiştirildi.
 • BKV Pay/Payda değerlerinin girilmesinde Kırma Oranının 0-1 arasında olmasının kontrolü sağlandı.
 • Hardy Cross | Analiz Ayarları | Basınç ve Hız Ayarları penceresinde "Boru Seçimi" yanındaki (...) butonuna basıldığında hatalar gelmekteydi, düzeltildi.
 • Şebeke | BKV eklenirken pay/payda kontrolü için çıkan uyarı mesajından sonra ana pencere yerine BKV pay/payda penceresine geri dönüş yapılıyor.
 • Hidroforlu kapalı şebeke çözümlerinde 'Boru Çapları' işlemine girildiğinde 2 göz varsa 1 göz olarak görüyor. 2 gözü görmüyordu, düzeltildi.
 • Kapalı şebeke çözümlerinde Hidrofor kullanıldığında hesaplamalar sonucunda TALİ HAT değerleri hesaplanmıyordu, düzeltildi.
 • BKV Kırma Oranı değeri için tamsayı seçeneği seçilmeden hesap yapıldıktan sonra ağaç yapısında tamsayı seçili geliyor ama hesaplar tamsayı olmadan doğru yapılmış oluyordu, düzeltildi.
 • Şebeke çözümlerinde Hidrofor ve BKV kulanılan projede BKV'nin ÇIKIŞ değerleri yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.
 • Şebeke | Raporlar | Düğüm Detayları | Parça Ağırlıkları penceresinde listede bir tane parça varken SİL'e basılır ve sonrasında listenin bulunduğu pencereye tıklanırsa ekteki hata çıkıyordu, düzeltildi.
 • Terfili Sistemde projede isale hattı profili çiziminde grafik ekrana gelen profilde zemin kotları dışındaki bilgiler(alt satırlar) ve çizimler gelmemekteydi, düzeltildi.
 • Şebeke hesap tablosu alınırken hatalar ile karşılaşılmaktaydı, düzeltildi.
 • Kapalı şebeke çözümünde hat ekle işleminden sonra eğer kapalı gözleri sil işlemine girilirse ana şebekenin bir kısmı siliniyordu, düzeltildi..
 • Kapalı Şebeke Çözümünün Gerçekleştirilmiyordu, düzeltildi.
 • Şebeke çözümleri penceresi üst kenarından tutulup aşağıya doğru en sona kadar küçültüldüğünde pencere kilitleniyor ve Netcad kapanıyordu, düzeltildi.
 • Terfili sistem penceresinde Motopomp işlemleri Raporlar Motopomp Güç Tayin Raporu çıktısında motor gücü değerleri hatalı yazmaktaydı, düzeltildi.
 • Hardy Cross'ta Pik Faktör tablosu alınırken basınç katı ve yoğunluk seçili iken raporda değerler gelmiyor. Ancak TÜM PROJE seçilirse değerler geliyordu, düzeltildi.
 • Şebeke çözümlerinde "Depo Hacmi" hesabına girildiğinde çıkan penceredeki değerler sıfır geliyordu, düzeltildi.
 • Şebeke sistemi=>Raporlar=>Dirsek Çizimleri "1000" ölçeği dışında bir ölçekte alındığında tablo çerçevesinin üst kısmında kaymalar oluyordu, düzeltildi.
 • Sayısallaştırma Menüsü=>Yangın Musluğu işlemi ile eklenen herhangi bir tip yangın musluğunun(yer altı/yer üstü) obje bilgilerinde Yangın Musluğu Tipi boş geliyordu. düzeltildi otomatik olarak seçili geliyor.
 • Şebeke sistemlerinde=>Boru Listesi=>Sağ tuş işlemlerinde=>Grup Olarak Değiştir işlemindeki seçilen bir obje için açılan menüdeki "Tümü" işlemi çalışmıyor. Butona basıldığında hiçbir aktivite olmuyordu, düzeltildi.
 • Terfili sistem => Güzergah penceresinde, sağ tuş menüsünde "Nokta Sil" işleminde silmeden önce hiçbir uyarı verilmeden siliniyordu düzeltildi; uyarı mesajı veriyor.
 • Terfili/Cazibeli sistemlerde, mevcut bir sanat yapısı "Değiştir" ile Maslak/Vantuz vb. yapılıp daha sonra tekrar eski sanat yapısına değiştir ile dönüştürüldüğünde access violation hatası alınmakta (değiştir işlemi gerçekleşmekteydi), düzeltildi.
 • Terfili/Cazibeli sistemlerde "İsale Profili" çiziminde profili kır seçilmez ise Profile ait satır bilgileri ve profil altındaki plan çizimleri gelmiyordu, düzeltildi.
 • Yardımcı İşlemler=>Boru Cinslerini Düzenle işleminde bir boru silindiğinde hiçbir uyarı vermeden bu boru siliniyordu, düzeltildi; silinmeden önce kullanıcıya uyarı veriyor.
 • Yardımcı İşlemler=>Boru Cinslerini Düzenle işleminde herhangi bir atü grubunun son borusu silindiğinde "List index out of bounds (-1)" uyarısı veriyordu, düzeltildi.
 • Hardy-Cross=>Seyir Talepleri işleminde "Sakla" işlemi ile pattern dosyası oluştururken, çıkan saklama penceresinde dosya isminin sonuna .pat yazılmaz ise üretilen dosya sadece "file"olarak oluşuyordu, düzeltildi.
 • Şebeke çözümlerinde, Çizim Parametreleri=>Diğer sekmesinde bulunan "Plan çizimlerinde boru cinsini yaz" işlemine ait seçeneklerden "Sadece ilk harfini yaz" ve "yazma" opsiyonları çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Şebeke=>Raporlar=>Rapor Yaz işlemi'nde Şebeke Raporları penceresinde İptal denilse bile bir sonraki Çizim Ölçeği penceresine geçiyordu, düzeltildi.
 • Hardy-Cross analiz işlemlerinden sonra sürekli olarak C:dizini altına "epanetInput" dosyaları oluşuyordu. C:\NETCAD\MODUL\WATER altında bir yerde üretiliyor.
 • Şebeke sistemlerinde, şebeke borularının listelendiği sağ alttaki menüden Boru Bilgileri'nde Boru Cinsi kısmında "Cinsi" satırında bilgiler yarım geliyor. Hücreye sığmıyordu, düzeltildi.
 • Düğüm detayları tablosunda T parçası kullanılan bölümlerde yerleştirilmesinde problem mevcuttu, düzeltildi.
 5.1.1.850 /04.08.2011
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
 • Terfili/Cazibeli sistemlerde eski proje açılmak istendiğinde projeye ait bilgilerin geldiği tabaka isminin sıfır tabakasından farklı, bizim vermiş olduğumuz bir tabakada çizdirilmesinin sağlandi.
 • Terfili/Cazibeli sistemlerde Çizim=>Prensip Çiz işleminde oluşturulan çizim farenin ucuna 0,0 koordinatlarında geliyor, Sebeke çözümlerindeki planlar gibi mevcut çizimin bulunduğu koordinatlarda gelmesi gerekiyor, düzeltildi.
 • Terfi Hattı komutu seçilen hattan daha kısa bir terfi hattı çiziyordu, düzeltildi.
 • Ana pencereye eklenen "Proje Çizimini Güncelle" butonu yardımıyla yenilenmiş olan numaralar ekrandaki çizimde güncelleniyor. Eskiden kullanıcı numarlandırma yaptıktan sonra projeyi kaydedip kapatıp yeniden açtığında yeni bilgiler geliyordu. Bu işlem tek bir buton yardımıyla yapılmasi saglandi.
 • Sebeke kisminda, Kapalı şebeke işlemlerinde kapalı göz seçimleri sırasında tutarsızlıklar bulunmaktaydi, Gözler bazen görülüyor bazen görülmüyordu, duzeltildi.
 5.1.1.550 /09.12.2010
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
 • Hardy-Cross metodu için çizime bağlı geometrik kontrol sisteminin oluşturulması sağlandı.
 • Şebeke hesap planı çiziminde yerleştirilen su akış yönü oku 2 parçadan oluşuyor, editlemeler için tek parça olması sağlandı
 • Depo hacmine bağlı değişen Depo giriş ve krepin kotlarındaki hata düzeltildi.
 • Terfili Sistem Çözümünde saklanan proje ktb dosyasında blokları tutmuyordu, düzeltildi.
 • Terfili sistem çözümünde Motor Gücü hesabında hata vardı, düzeltildi.
 • Depo hacim hesabı için yeni eklenen İller Bankası yöntemine ait seçimler ktb de saklanmıyordu, düzeltildi.
 • Cazibeli ve Terfili Sistem çözümlerinde profil işlemlerinde hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Cazibeli sistem çözümündeki profil çizimlerinde antet dosyası seçimlerinde hata vardı, düzeltildi.
 • Hardy-Cross metodu'nda düğüm talebi hesapla işleminde icmesu2.dll hatası veriyordu, düzeltildi.
 5.1.1.503 /18.06.2010
 • Depo Hacim Hesaplarının iller bankası yöntemi olan çoğalma katsayısı üzerinden de hesaplanması sağlandı.
 • Terfili-cazibeli sistem çözümlerinde, değişen kazı derinliklerine göre kazı metrajının alınabilmesi sağlandı.
 • Terfili sistem çözüm ekranında kazı derinliğinin gösterilmesi sağlandı.
 • Terfili sistem çözümünde güzergah üzerinde belirlenen nokta aralıklarında boru çapının toplu olarak değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Terfili Sistem Çözümünde motopompa ait hesaplamalarda Hm değerinin kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Terfili Sistem çözümünde, Baş ve Ara Noktalarda Darbe Hesabı raporunda yer alan a/g değerleri boru cins ve atülerine göre yeniden düzenlendi.
 • Şebeke çözümlerinde, Min. Tali ve Esas boru seçeneklerinde verilen minimum kriterlere göre boru çapı hesaplaması, geliştirilerek yeniden düzenlendi.
 • Şebeke çözümlerinde hesaplanan Armatür tiplerinin seçilen boru tiplerine uygun bir şekilde belirlenmesi sağlandı.
 • PE için 80/90 boru çapından küçük parçalara elektrofizyon, büyük parçalara alınkaynağı seçimi otomatik olarak yapılmakta ve buna ait parçalar kullanılmakta.
 • PE borularda 45 derecenin altındaki açılar hesaplara katılmayacak şekilde çizim parametrelerine seçenek eklendi.
 • Şebeke çözümlerinde depo ya ait hacim ve DKK gibi bilgiler etiket olarak yazdırılmakta.
 • Şebeke Hesap tablosu BKV kullanılan durumlar için düzenleme yapılarak geliştirildi.
 • Hardy Cross metodunda boru çapı hesabı için kullanılmak istenen boru cinsi seçimi yapılabilmekte.
 • Hardy Cross metodu için çizime bağlı geometrik kontrol sisteminin oluşturulması sağlandı.
 • Hardy Cross metodunda analiz sonuçları için veritabanı şablonu geliştirildi.
 • Şebekeye ait armatür tablolarının yerleştirilmesi düzenlendi.
 5.0.3.483 /19.12.2009
 • Hazen-Williams, Darcy- Weisbach ve Chezy-Manning formüllerini kullanarak; sürtünme sonucu olusan sebekedeki yük kaybini hesaplayarak, bu yetenekleri içeren özgün hidrolik analiz motoru,
 • Otomatik boru çapi hesabi,
 • Su yükü ve su akis orani arasindaki iliskiyi inceleyen bir pompa egrisi, su seviye fonksiyonunda, depo hacminin nasil degistigini ifade eden hacim egrisi ve yük kaybi egrisi tanimlayabilme imkani,
 • Zamana göre belirledigimiz kriterler çerçevesinde, her bir dügüm noktasi için ayri ayri talep seyri olusturabilme ve dügüm noktalarindaki talep degerlerinin zamana bagli degisimi modelleyebilme imkani. Sebekenin her bir zaman araligindaki talep seyrinin ayni zamanda, grafik ekranda da tematik olarak görüntülenebilme imkani,
 • Sistemdeki borularin yogunluklarini sayisallastirilan alanlar için otomatik tanimlayabilme olanagi,
 • Dügüm noktalari debilerinin otomatik hesabi: Boru yari uzunluklari kullanilarak sisteme verilecek tek bir ihtiyaç debisinin dügüm noktalarina otomatik dagitilmasi. Basinç katlari hesabindan elde edilen debi degerlerinin dügüm noktalari debi hesabinda otomatik olarak kullanilabilme imkani
 • Dügüm Taleplerinin hesaplanmasinda yogunlugun borulara atanarak çözülmesi isteniyordu. Ilk düzeltmede dügümlere yogunluk degeri verilirken su anda sayisallastirma ile borular seçiliyor ve yogunluk degerleri borulara ataniyor.
 • Hesap, insaat, taslak plan çizimlerinin alinmasi,
 • Veritabani tablolarindan word, excell formatinda rapor alabilme imkani, analiz raporu, hiz ve basinç kontrolü raporu, dirsek çizimleri ve dirsek tablosunun alinmasi,
 • Proje olusturmada, proje açmada ve alt proje seçmede getirilen kullanici dostu, akilli editörler, dosya açip saklarken saglanan hiz ve kolayliklar, blok dosyalarinin proje açilirken otomatik yüklenmesi vb.,
 • Farkli çözüm arayüzlerinde standart hale getirilen menüler,
 • Tüm uygulamalarda kullanilan ortak ve tek boru kütüphanesi,
 • Hizlanan editörler ve çözümler: Atü Seçim editörlerinin ve terfili sistem süprasyon-deprasyon hesabi ve boru çap ve atülerinin bulunmasi, atü kontrolü'nün vb. hizlanmasi,
 • Cazibeli sistem profil listesinde kazi derinliklerinin belli bir aralikta seçilebilmesi,
 • Depo hacim hesabinda program tarafindan hesaplanan bölümlere kullanici müdahalesi imkaninin getirilmesi, kullanici tarafindan girilen her degerin formüllerde ve debi hesabinda kullanilmasi,
 • Depo hacim hesabina özel debi satirinin eklenmesi, özel debinin depo hesabina katilmasi,
 • Depo hacimleri, giris ve krepin kotlarinin güncellenmesi ve listelerin yenilenmesi,
 • Sebeke Çözümlerinde Hesap, Insaat ve Taslak Planlarinin çizimlerinde dügüm çizimlerinin sadelestirilmesi ve buna bagli olarak hesap tablosunun ve dügüm detaylari çizimlerinin güncellenmesi,
 • Projenin istenen her aninda proje parametreleri degerlerini kullanarak antet dosyasi ekleme imkani,
 • Hava kazani hesabinin eklenmesi, hmim, hmax ve hsd degerlerinin kullanici tarafindan girilebilme ve süprasyon-deprasyon raporunda görüntülenebilmesi,
 

 

 
Kullanıcı Kitlesi
 • Belediyeler
 • İl Özel idareleri
 • Kamu Kurumları
 • Üniversiteler
 • Mühendislik Firmaları
 • Harita Firmaları
 • İnşaat Firmaları

 

 

 

 • No labels