Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.3 Yol ve Yaya Yollarının Oluşturulması

Çizim İşlemleri 

Planet modülü ile planlama projelerine başlamadan önce Netcad ekranında birtakım ayarların yapılması gerekmektedir.

Semboloji sekmesine giriniz, hattipi bölümünde sağ tuş Dosyadan Yükle/Plan1000 olarak mevcut plan türü dosyasını değiştiriniz.

Yolların Çizilmesi

Peyzaj Tasarım Projelerinde, proje alanının çevre ile ilişkisi önem taşımaktadır. Tasarım proje alanımızda taşıt yolları, yaya yolları var ise Planet modülünü kullanarak bu çizimleri kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz.  Proje alanımız etrafından geçen taşıt yolları ve onlarla bağlantılarını göstermek içinde kolaylıkla kullanabileceğimiz pratik bir modüldür.

EĞİTİM_VERİ klasörü içerisinde yer alan peyzaj.dre  dosyasını Referanslar sağ tuş ekle, raster seçeneği ile  yükleyiniz.

Yol Çiz (Aksis)

Planet/Yol Çiz (Aksis) işlemine giriniz.

Plan Paralel penceresinde Sol sekmesini seçiniz.

Raster veri üzerinden kaldırım genişliği 3 metre olan 15 metre genişliğinde bir yolu çizmek için Plan Paralel penceresinde Yol satırına 7.50 değerini, Kaldırım satırına 3.00 değerini yazınız.

Plan Paralel penceresinde, yol çizimi sırasında farenin tutma noktasını yolun kenarı olarak belirlemek için Yol satırının yanındaki kutucuğu aktif hale getiriniz.

Yol, Kaldırım ve Refüj satırlarının yanındaki kutucuklar, Sol sekmesinden seçilirse yolun solundan, Sağ sekmesinden seçilirse yolun sağından tutularak çizim yapılabilir.

Proje ekranına fare sol tuş ile geçiniz ve raster veri üzerinden15 metre genişliğindeki projenin sol yan ve alt kısmından geçen yolları çiziniz.

Plan Paralel penceresinde yer alan Sol ve Sağ sekmeleri yolun sağ ve sol genişliği için farklı değerler girilmesini sağlar. Sadece tek bir sekmeye değer girilirse, yolun her iki tarafının eşit olacağı kabul edilir.

Plan Paralel penceresinde Sol ve Sağ sekmelerinde yer alan Kalınlık satırında yolun toplam genişlik değeri yer almaktadır. Bu değer yol genişliği değiştikçe otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Plan Paralel penceresinde yer alan Ö: Önerilen Cephe, K: Korunan Cephe, D: Düzeltilen Cephe butonları yardımıyla yol kenarı çizgilerinin hat tipleri farklı çizilebilir. 

Yol çizim işlemleri sonucunda çizilen objeler için ADAKENARI, KALDIRIM ve REFÜJ gibi tabakalar otomatik açılır.

 Yol Çiz (Paralel)

Araç çubuklarından Çoklu Doğru Çiz işlemine giriniz.12 metre genişliğindeki projenin üst kısmından geçen yolun sol kenarını çiziniz. 

Planet/Yol Çiz (Paralel) işlemine giriniz.

Plan Paralel penceresinde Sağ sekmesine geçiniz. Yol satırına 6.00 değerini, Kaldırım satırına 3.00 değerini yazınız.

  • No labels