Skip to end of metadata
Go to start of metadata

12. ABC (İfraz) Alanlarının Hesaplanması

Kamulaştırma sınırları tanımlandıktan sonra otomatik olarak ABC yani ifraz alanları hesaplatılır. Bu işlem için Netkamu ribon menü içinden ABC Hesapla butonuna basılması yeterlidir.

Butona basıldıktan sonra çizim ekranında alanların geometrileri oluşmaya başlar.

İşlem sonunda aşağıdaki gözlemler yapılır;

ABC alanları farklı katmanlara atılır.

Solda kalan parseller ve sağ tarafta tek kalan C parselleri KAD_A tabakasına atılır.

İlk kamulaştırma alanı içinde kalan parseller KAD_B tabakasına atılır.

Ek kamulaştırma sınırları içinde kalan parseller KAD_B_EK tabakasına atılır.

Sağda kalan parseller KAD_C tabakasına atılır.

Kamulaştırma sınırları ile parselin kesişim noktalarına otomatik olarak sınır taşı noktaları atılır.

Noktalar, SINIR_TASI tabakasında olur ve ekrana ST ile başalayan ardışıl noktalar halinde atılırlar.

Dere, yol, kıyıkenar, park, orman gibi detaylar, kamulaştırma sınırı ile kesiştiği yerlerde ayrı geometrilere ayrılırlar.

Detay geometrileri TH_KAD_DERE, TH_KAD_YOL, TH_KAD_KIYIKENAR, TH_KAD_PARK tabakalarına atılırlar.

Tescil harici alanların geometrileri TESCIL_HARICI tabakasında oluşur.

Parsel Bilgileri (*.kap) dosyasına ABC alanları ile detayların içinde kalan kamulaştırma alanları ve  tescil harici alanlar otomatik olarak işlenir.

Kamulaştırma alanları (B), ref alanlarının dışına çekilir.

 

 

  • No labels