Skip to end of metadata
Go to start of metadata

13.6. Sınır Tiplerinin Çizilmesi

Kamulaştırma güzergahı imarlı alan, mücavir alan, mücavir alan dışı ve köy yerleşim alanlarından en az birinden mutlaka geçiyordur. Bu sınırların çizilmesi ve daha sonra alınacak olan raporda görünmesi sağlanmalıdır.

Sınır tipleri çizilirken standart tabaka yapısı kullanılmalıdır.

İmarlı alan ----> IMARLI_ALAN tabakasında,

Mücavir alan ----> MUCAVIR_ALAN tabakasında,

Mücavir dışı alan ----> MUCAVIR_DISI_ALAN tabakasında,

Köy yerleşim alanı ----> KOY_YERLESIM_ALANI tabakasında,

olmalıdır.

Sınır tipleri kap dosyasına  tabaka adına bakılarak işlenir. Sınır tiplerini çizmek için;

Katman Yöneticisinde ilgili tabaka açılır. (IMARLI_ALAN, MUCAVIR_ALAN,KOY_YERLESIM_ALANI, MUCAVIR_ALAN_DISI)

Giriş/Çoklu Doğru Çiz işlemi ile ilgili sınır tipleri çizilir.

 

  • No labels