Skip to end of metadata
Go to start of metadata

13.1. Irtifak Alanlarının Cizilmesi

Kamulaştırmaya konu olan parsellerin içinden ENH, boru hattı, geçici yol gibi irtifak alanları olabilir. Bu alanlar A, B, C parsellerinin içinde kalacak şekilde ayrı ayrı çizilmelidir. 

Katman yöneticisinde IRTIFAK adında bir tabaka açılır. ( Tabaka adı standart değildir)

Giriş/Çoklu Doğru Çiz işlemi ile irtifak alanları çizilir. İrtifak alanlarının  parsellerin üzerinden geçmesi yeterlidir.

Program daha sonra her bir parselin içinde kalan irtifak alanlarını hesaplayacaktır.

 

  • No labels