Skip to end of metadata
Go to start of metadata

12.1. Isletme Dışı Parsellerin Düzeltilmesi

Güzergah planı geçirilip ABC hesabı yapıldıktan sonra artık parsel olarak ifade edilen küçük alanların kamulaştırmaya dahil edilmesi ya da kamulaştırma dışı bırakılması otomatik olarak yapılabilir.Bu işlem;

Parsel Bilgileri/İşlemler/İşletme Dışı Parseller işlemine girilir.

Kamulaştırma sonrası oluşan küçük alan fonksiyonlarından birisi seçilir.

Alan ve kenar kriteri girilir. Burada girilen alan ve kenar uzunlukları ortalaması kadar olan küçük parçacıklar kamulaştırma dışı bırakılacak ya da kamulaştırmaya dahil edilecektirr.

Her iki fonksiyon için bu işlem yapılmalıdır.

İşlem sonunda kritere uyan ve işletme dışı bırakılan parsellerin sayısı raporlanır ve kap dosyasında düzeltilir.

Ayrıca ekranda parsel geometrileri otomatik olarak değişecektir.

Aşağıdaki gibi işlem öncesi ve sonrası geometri gözlemlenir.

  • No labels