Skip to end of metadata
Go to start of metadata

16. Beyanname Hazırlama

Tescil beyannameleri Tapu Kadastro formatına göre tek tek ta da otomatik olarak hazırlanabilir. Bunun için;

Beyanname Hazırla işlemine giriniz.

Beyanname ve kroki seçeneklerini belirleyiniz.

Sol taraftaki parsel listesinden beyanname hazırlanacak olan parseller seçilir.

Tamam ile beyannameler hazırlatılır.

Projenin olduğu dizinde ayrıca BEYANNAME adında bir klasör oluşacak ve bütün beyannameler bu klasör içine otomatik olarak saklanacaktır.

Krokili beyanname şablonlarında aynı anda hem röleve ölçü krokisi hem de tescil beyannamesi alınmıştır. Katman Yöneticisinde @KROKİ tabakası kapatılırsa "Tescil Beyannamesi" @BEYAN tabakası kapatılırsa "Röleve Ölçü Krokisi" çıktıları alınabilir.

Toplu Beyanname aşağıdaki gibi oluşur.

Tek beyanname aşağıdaki gibi oluşur.

 

  • No labels