Skip to end of metadata
Go to start of metadata

17. Rulo Açma

Uzun projelerin çıktısının alınabilmesi için rulo açılması gerekir. Rulo açmak için;

Katman yöneticisinde RULO adında bir tabaka açınız.

Çizim Araçları/Çizgi Çiz/Paralel Çizgi işlemine girerek rulo genişliği veriniz.

Verdiğiniz çizgi genişliğinde mümkün olduğu kadar az kırıkla plan üzerine paralel çiziniz.

Uygulama Menüsü/Kaydet/Rulo Şeklinde Kaydet işlemine giriniz.

Çıkan dialogda önce "Rulo İçin Grid Üret" işlemini seçiniz ve grid aralığı giriniz.

Rulo içine gridlerin ve koordinat değerlerinin atıldığını gözlemleyiniz.

Tekrar "Uygulama Menüsü/Kaydet/Rulo Şeklinde Kaydet" işlemine giriniz.

Bu defa işlem olarak "Rulo Şeklinde Kaydet" işaretleyiniz.

Çizim Düzeltmeleri dialoğundan gerekirse yazılar ve semboller için düzeltme fonksiyonları seçebilirsiniz.

Çizim Düzeltmeleri kapatıldığında rulo dosyasının adını giriniz.Mevcut dosya adının sonuna _RULO eki getirilerek dosya saklanabilir.

Bir süre sonra işlem gerçekleşecektir.

Uygulama menüsü içinden Aç ile rulo dosyasını ekrana yükleyiniz ve aşağıdaki gibi gözlemleyiniz.

 

  • No labels