Skip to end of metadata
Go to start of metadata

9.Parsel Bilgilerinin Tamamlanması

KURUM DOSYA NUMARASI ÜRETİLMESİ

 1. Örnek Veri sekmesinde yer alan 'KAMU_UYGULAMA' klasöründeki 'ENH_DIREK.NCZ' dosyasını açınız.

2. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

3. Editör içerisinde İşlemler / Kurum DNo Üret işlemine tıklayınız.

4. Açılan dialog penceresini 'Tamam' butonu ile geçiniz.

5. Editör içerisinde 'Kurum DNo' kolonunun güncellendiğini gözlemleyiniz.

DENGELENEN ALANLARIN OKUTULMASI

1. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

2. Editör içerisinde İşlemler / Ekrandan Bilgi Al işlemine tıklayınız.

3. Açılan dialog penceresinde Parsel Süzgeci: *, Okunacak Değer: Tapu Alanı, Tabaka Süzgeci: * olarak işaretlendikten sonra 'Tamam' butonu ile pencereyi geçiniz.

4. Editör içerisinde 'Tapu Alanı' kolonunun güncellendiğini gözlemleyiniz.

PAFTA VE ÖLÇEK BİLGİLERİNİN OKUTULMASI

1. Katman Yöneticisi içerisindeki '@PINDEX' katmanının görünürlüğünü aktif hale getiriniz.


2. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

3. Editör içerisinde İşlemler / Ekrandan Bilgi Al işlemine tıklayınız.

4. Açılan dialog penceresinde Parsel Süzgeci: *, Okunacak Değer: Pafta, Pafta ile Ölçek de İşlensin seçeneği aktif olarak işaretlendikten sonra 'Tamam' butonu ile pencereyi geçiniz.

5. Editör içerisinde 'Pafta No' ve 'Ölçek' kolonlarının güncellendiğini gözlemleyiniz.

MEVKİ ADLARININ İŞLENMESİ

1. Katman Yöneticisi içerisindeki 'MEVKII' katmanının görünürlüğünü aktif hale getiriniz.

2. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

3. Editör içerisinde İşlemler / Ekrandan Bilgi Al işlemine tıklayınız.

4. Açılan dialog penceresinde Parsel Süzgeci: *, Okunacak Değer: Mevki, Tabaka Süzgeci: MEVKII olarak veri girişi sağlandıktan sonra 'Tamam' butonuna tıklayınız.

5. Editör içerisinde 'Mevkii' kolonunun güncellendiğini gözlemleyiniz.

  • No labels