Skip to end of metadata
Go to start of metadata

12.Rulo Açma

Icon

Planda belli bir koridorun tamamen yatay hale gelmesini sağlamak ve bu şekilde çıktı alabilmek adına rulo açma işleminin uygulanması gerekmektedir.

1. Örnek Veri sekmesinde yer alan 'KAMU_UYGULAMAklasöründeki 'ENH_DIREK.NCZdosyasını açınız.

 2. Katman Yöneticisi'nde '+' butonuna tıklayarak 'RULO' adında bir katman oluşturunuz.

3. 'RULO' katmanı aktif iken Giriş / Çizgi / Paralel Çizgi işlemine tıklayınız.

4. Açılan dialog penceresinde Sağa Genişlik : 300, Sola Genişlik : 300 olarak veri girişi sağladıktan sonra 'Tamam' butonu ile pencereyi geçiniz.

5. Mümkün olan en az kırıkla plan üzerinde çizim işlemini gerçekleştiriniz.

6. Uygulama Menüsü / Kaydet / Rulo Şeklinde Kaydet işlemine giriş yapınız.

7. Açılan dialog penceresinde 'Ruloya Uygun Grid Üret' seçeneği aktif iken 'Tamam' butonu ile pencereyi geçiniz.

8. Açılan bir diğer dialog penceresinde Grid Aralığı : 500 olarak veri girişi sağladıktan sonra 'Tamam' butonuna tıklayınız.

9. Uygulama Menüsü / Kaydet / Rulo Şeklinde Kaydet işlemine giriş yapınız.

10. Açılan dialog penceresinde 'Rulo Şeklinde Kaydet' seçeneği aktif iken 'Tamam' butonuna tıklayınız.

11. Açılan bir diğer dialog penceresini 'Tamam' butonu ile geçiniz ve 'KAMU_UYGULAMA' klasörü içerisine 'ENH_DIREK_RULO' adı ile *.NCZ formatında kaydediniz.

12. Uygulama Menüsü / Aç işlemi ile 'ENH_DIREK_RULO.NCZ' dosyasını grafik ekrana yükleyiniz ve aşağıdaki gibi gözlemleyiniz.

  • No labels