Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.Parsel Bilgilerinin Oluşturulması

Icon

Kamulaşırma sözel kayıtları, parsel dosyasında tutulmaktadır. Aynı zamanda, çizim ekranı ile etkileşimli çalışmaktadır.

Parsel Bilgileri, parsellerle ilgili pek çok işlemin yapıldığı çok işlevli bir editördür. İki bölümden oluşmakta olup üst bölümde parsel kayıtları, alt bölümde malik kayıtları görüntülenmektedir. İlgili parsel kaydının seçilmesi ile bu kayda ait malik bilgileri gözlemlenmektedir.

Parsel bilgileri *.KAP, malik bilgileri ise *.KML uzantılı dosyalarda saklanmaktadır.

Projeye ait *.KAP ve *.KML dosyalarının isimleri aynı olmalıdır.

  • No labels