Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.3. Parsel Bilgilerinin Doldurulması

Icon

Tapu Kadastro formatından aktarımın yapılması durumunda 'Parsel Bilgileri' editörü içerisindeki bilgilerin çoğu doldurulacaktır. Ancak, aktarımın olmadığı durumlarda eksik bilgilerin manuel olarak doldurulması gerekmektedir.

TAPU ALANLARININ GİRİLMESİ

Tapu Alanı kolonları, kütükteki değerlerine göre manuel girilebilir. Tüm parsellerin, tapu alan değerlerinin teker teker girişinin yapılması zaman alacağından otomatik olarak hesap alan değeri, tapu alanı olarak aktarılabilmektedir.

1. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

2. Editör içerisinde İşlemler / Tapu Alanı=Hesap Alanı Varsay işlemine giriş yapınız.

3. Açılan dialog penceresinde Parsel süzgeci satırına * yazınız ve 'Tamam' butonu ile pencere geçildiğinde 'Tapu Alanı' kolonunun doldurulduğunu gözlemleyiniz.


TAPU ALANLARININ GEOMETRİLERE AKTARILMASI

Dengeleme işleminin uygulanabilmesi adına tapu alanları, çizim ekranına aktarılmalıdır.

1. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

2. Editör içerisinde İşlemler / Tapu Alanlarını Geometrilere Aktar işlemine giriş yapınız.

3. Açılan dialog penceresinde Alan Süzgeci satırına * yazınız ve Tamam butonu ile pencere geçildiğinde tapu alanlarının parsel özniteliklerine işlendiğini Giriş / Obje Özellikleri işlemi ile parsel sorgulayarak gözlemleyiniz.

 

PARSEL CİLT VE KÜTÜK SAYFA NUMARALARININ GİRİLMESİ

Cilt ve sayfa no değerleri Tapu Kadastro formatlarından aktarıldığında otomatik olarak doldurulmaktadır. Eğer doldurulmadı ise, manuel olarak girişi sağlanabilir.

1. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

2. Editör içerisinde 'Sayfa No' ve 'Cilt No' kolonlarının, Tapu Kadastro formatından aktarılması nedeniyle otomatik doldurulduğunu gözlemleyiniz.

3. 'Sayfa No' ya da 'Cilt No' kolonlarının boş olması ya da değerlerde değişiklik yapmak adına ilgili satır üzerinde fare sol tuş ile tıkladığınızda değişiklik yapılabildiğini gözlemleyiniz.

PARSEL CİNS BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ

Parsel cins bilgilerinin girişi, manuel olarak sağlanabileceği gibi cins bilgileri aynı olan parseller için toplu veri girişi de sağlanabilir.

1. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

2. Editör içerisinde İşlemler / Toplu Bilgi Gir işlemine giriş yapınız.

3. Açılan dialog penceresinde 'Kolon' bölümünde 'Cinsi' satırı aktif iken Parsel Süzgeci satırına '3149_14+3149_16+3149_17' Değeri satırına 'TARLA' yazınız.

4. Dialog penceresi 'Tamam' butonu ile geçildiğinde editör içerisinde belirtilen parsellerin cins bilgilerinin değiştiğini gözlemleyiniz.

FİİLİ VE AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ

Parsellerin tapu kayıtlarındaki Cins bilgisi ile kullanım durumu farklılık gösterebilir. Bu durumda, 'Fiili' kolonu doldurulmalıdır. Örnek olarak, tapu kayıtlarında 'Tarım Arazisi' olarak gözlemlenen kullanım durumu 'Tarla' olan parselin 'Fiili' kolonu 'Tarla' olarak doldurulmalıdır.

'Açıklama1' ve 'Açıklama2' kolonlarına parseller ile ilgili not, bilgi ya da durum bilgilerinin girişi sağlanabilir. Örnek olarak, ipotekli, hacizli, mahkemelik vb.

1. Netkamu / Parsel Bilgileri editörüne giriş yapınız.

2. Editör içerisinde '3024_53' parseline ait 'Fiili' kolonunu 'BAĞ', 'Açıklama1' kolonunu 'MAHKEMELİK', 'Açıklama2' kolonunu 'DEVAM EDİYOR' olarak doldurunuz.

  • No labels