Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 42 Next »

NETCAD/WATER içmesuyu projelendirme modülüdür. 'Cazibeli','Terfili' İSALE ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerinin çözümü ile bütünleşik çözüm sunar. NETCAD/WATER ile küçük ölçekli isale hattı çözümlerinden, geniş kapsamlı karmaşık şebekelere kadar, her türlü içmesuyu proje işlemleri hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir.  

NETCAD/WATER içmesuyu projelerinin ilgili kurumların (Su ve Kanalizasyon İdareleri, il Özel İdareleri, İlbank..vd.) şartnamelerine uygun olarak çözülebilmesini sağlar.

HARDY CROSS; İçme suyu kapalı şebeke çözümlerini hardy cross yöntemine göre gerçekleştiren opsiyondur.Şebeke çözümlerinde farklı yük kaybı formüllerini kullanarak, sürtünme sonucu oluşan yük kayıplarını minimumda tutar; basınçlı boru ağları içinde hidrolik hesaplamaların ve su davranışının uzatılmış periyodik simülasyonunu gerçekleştirir.

IH_ENH; İçme suyu projelerinde kaynaktan alınan suyu pompalamak için kullanılan pompayı çalistiran trafoya, elektrik iletmek için tasarlanan projelerin yapımlarını kolaylaştıran opsiyondur. (TEIAŞ)

İSALE ve ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ İÇİN;

Altyapı projelerinin CBS ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede içmesuyu projelerinin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar. 

CBS veritabanı, bağlantılı olarak oluşturulan içmesuyu projeleri, CBS’ ye tam uyumlu olarak üretilirler. Şebeke elemanları hız, boru çapı, hesap debisi gibi hidrolik değerlerle birlikte;  kaynak,pompa, depo,boru, düğüm, vana vb. proje elaman bilgilerine göre tematik gösterimler, etiketlendirme ve birçok CBS  analizleri gerçekleştirilebilir.

İçmesuyu projelerinin 'İsale' ve 'Şebeke' sistem çözümlerini baştan sona gerçekleştirir. 

NETCAD/WATER 'Cazibeli','Terfili' İSALE ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerini alternatif yöntemlerle çözerek içmesuyu projeleri için bütünleşik bir çözüm sunar.

Kapalı şebeke sistemlerini 'Ölü Nokta' ve 'Hardy Cross' yöntemleri ile çözebilir.

Akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde içmesuyu projeleri kolaylıkla üretilebilirler.

Dinamik ve akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde kolaylıkla oluşturulabilen kaynak,pompa, depo,boru, düğüm, vana vb. proje elamanlar belirlenen yoğunluk bölgeleri, basınç katsayıları ve talep seyirlerine göre her ölçekteki kırsal ve kentsel içmesuyu projesi için sınırsız sayıda dinamik olarak oluşturulurlar.  

Hazır ve olası tüm boru tiplerini içeren boru kütüphanesi ve kullanıcı tanımlı yeni boru tipi oluşturma olanağı

İçmesuyu projeleri için olası 400+ boru tipini içeren boru kütüphanesinden seçilebilen borular ile, boru çapı tayinleri dinamik olarak gerçekleştirilir.

Mevcut boru kütüphanesine -özel üretimle üretilen boru türleri de dahil olmak üzere- tüm boru tipleri kolaylıkla eklenerek eleman kütüphanenesi genişletilebilir.

Tüm hidrolik hesaplamalar isale ve şebeke özelliklerine göre otomatik olarak gerçekleştirilirler.

İsale ve şebeke çözümlerinde basınç, yük kaybı ve pompa hesaplamaları, hız ve debi tanımlamaları, boru çapı tayinleri, atü kontrolleri, sanat yapısı atama işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

İsale hattı çözümlerinde pompa tipi ve gücü otomatik belirlenir, arıza durumunda olası pompa süpresyon ve depresyon hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir.

Hidrolik ve Geometrik Kontrol Fonksiyonları

İsale hatlarında;  hız ve basınç kontrolleri, atü kontrolleri, süpresyon depresyon darbe hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır

Şebeke çözümlerinde; hız ve basınç kontrolleri, atü kontrolleri, boru uygunluğu ve geometri kontolleri,kör nokta basınç ve kapalı göz hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır

Nüfus hesaplamaları dinamik olarak yapılır, bu sayede ihtiyaç debileri ve depo hacimleri proje gereksinimine göre otomatik hesaplanırlar.

İçmesuyu projeleri için proje yılına ilişkin projeksiyon nüfus hesaplamaları İlbank standartlarında dinamik olarak yapılır, Nüfus bilgisine göre dinamik hesaplanan ihtiyaç parametreleri ve seçilen depo tipi de dikkate alınarak 'proje ihtiyaç debisi' ve 'depo hacmi' otomatik olarak  hesaplanır.

Dinamik profil özelliği ile proje üretim sürecinde kontrollü tasarım sağlanır

Maliyeti düşürmek için mümkün olduğunca cazibeli çözülmesi istenilen içmesuyu projelerinde hat çizimi sırasında kullanılan dinamik profil ile hattın profili ve enkesitleri anlık olarak izlenilebilir. Hattın tasaımı bu profile göre gerçekleştirilerek daha çizim işlemi sırasında proje kontol altına alınmış olur.

Sayısallaştırılan güzergahlar üzerinden alınan dinamik profil listesinde, debi tanımı ile otomatik boru çapı tayini, işletme ve statik basınçların hesabı, kontrolleri ve güncellemelerini yapabilir.

İsale hatlarında otomatik  tayin edilen sanat yapılarının (vantuz, tahliye, maslak(BKV)) düzenleme işlemleri de profil üzerinde dinamik olarak gerçekleştirilebilir.

Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

İsale ve şebeke çözümlerine ilişkin standartlar doğrultusunda, içmesuyu projeleri için gerekli tablolar, raporlar, metrajlar ve plan çizimleri oluşturulabilir.

Hesap tabloları, depo sonuç raporu, pompa hesap tablosu, pik faktör tablosu, simülasyon düğüm bilgileri, düğüm detayları, armatür tablosu, plan ve dirsek çizimler, isale profil ve paftalarıi vb. proje çıktıları mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapıda otomatik olarak oluşturulabilir.

Kapalı Şebeke Çözümlerinde Ölü Nokta Tespiti Otomatik Olarak Yapılır.

Ölü nokta ile çözülen kapalı şebeke çözümlerinde, her bir göz için sisteme her bir koldan giren suyun hesap debilerini, yük kayıplarını, boru çaplarını ve cinslerini sonsuz iterasyonda hesaplayarak ölü nokta için en uygun yeri tayin eder.  Bu sayede yük kayıpları farkının en az olduğu noktayı bularak kapanma hatalarını minimize etmiş olur. İterasyonlarda bulunan sonuçlar İlbank standartlarındaki statik basınç, işletme basıncı, min/max hız değerleri..vb. parametrelere uygun olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar proje ve şartname gereksinimelrine göre kullanıcı tanımlı olarak da değiştirilebilir.

HARDY CROSS ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ İÇİN;

 Zaman Dilimlerine Göre Talep Seyirleri Tanımlanabilmesi

Hardy Cross çözümü ile yoğunluk bölgeleri ve varsa basınç katlarına göre sisteme tanımlanan debi, boru uzunluklarını dikkate alarak her bir düğüme talep seyirlerine göre dağıtılır.

Periyodik Simülasyon İşlemleri Gerçekleştirilir.  

Hardy Cross çözümü ile oluşturulan projelerin periyodik simülasyonu gerçekleştirilebilir.

Akış hızı, yük kaybı, debi vb. hidrolik değerler tematik olarak istenen zaman aralığına göre simüle edilebilirler; bu sayede örneğin akış hızlarının fazla olduğu saatler tanımlanan zaman aralıkları için simülasyon içerisinde izlenebilir.

 

 

 

2-    Her Detayda  Gelişmiş Analiz Ayarları

Analiz ayarları sayesinde kullanılacak debi biriminden, yük kaybı formüllerine, simülasyon süresinden, basınç ve hız ayarlarına kadar birçok seçeneği değiştirerek proje çözümünüzü yönlendirebilirsiniz.

 3-    Otomatik Boru Çapının Tespiti ve Kontroller yapılabilirsiniz.

Projeye ait tüm basınç, yük kaybı ve otomatik boru çapı tayini gibi hesapları yapabilir, Kontrol işlemi sayesinde tüm geometrik kontroller yapılarak analiz öncesi çizimi yapılan objeler ile ilgili hataların önüne geçebilirsiniz.

 4-    Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

Hesap, Taslak ve İnşaat Planı çizimlerini belirlediğiniz parametreler ışığında elde edebilirsiniz.  İlbank standartlarında Şebeke Hesap ve Depo Sonuç tabloları, Simülasyon Düğüm Bilgileri raporlar alabilirsiniz.

 5-    Hidrolik Modelleme ve Periyodik Simülasyon İşlemleri

 Hardy Cross çözümü ile, basınçlı boru hatlarının dinamik ve hidrolik modellemesini yaparak, periyodik simülasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

İstenen tematik değerine, istenen zaman aralığına göre simülasyon işlemi gerçekleştirilebilir. Böylelikle tanımlanan zamanlarda, örneğin akış hızlarının fazla olduğu saatlerin simülasyonunu gerçekleştirebilir, kullanıcı tanımlı müdahale edebilirsiniz. 

2- Tüm Proje Elemanlarının Kolaylıkla Sayısallaştırılabilir Yapıdadır.

Sayısallaştırma menüsü ile sınırsız sayıda proje elemanlarını oluşturabilir, boru, vana, pompa, depo gibi tüm sulama objelerinin çizimini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Tek bir işlem ile grafik ekranda yer alan elemanlarınızı anında veritabanına aktarabilirsiniz. (örnek olarak düğüm noktaları ve borular ilişkilendirilmiştir.)

Sayısallaştırdığınız herhangi bir proje elemanının bilgilerini değiştirebilir,

 3- İstenen Zaman Diliminde Talep Seyirlerinin TanımlanabilmesiOK

Proje süreçlerinde dinamik ve hidrolik modelleme çözümü yapabilmek için talep seyirleri tanımlatabilirsiniz.

 4- Her Detayda Gelişmiş Analiz Ayarları OK

Analiz ayarları sayesinde kullanılacak debi biriminden, yük kaybı formüllerine, simülasyon süresinden, basınç ve hız ayarlarına kadar birçok seçeneği değiştirerek proje çözümünüzü yönlendirebilirsiniz.

 5- Otomatik Boru Çapının Tespiti ve Kontroller yapılabilirsiniz. OK

Projeye ait tüm basınç, yük kaybı ve otomatik boru çapı tayini gibi hesapları yapabilir, Kontrol işlemi sayesinde tüm geometrik kontroller yapılarak analiz öncesi çizimi yapılan objeler ile ilgili hataların önüne geçebilirsiniz.

 

 

'Cazibeli' ve 'Terfili' sistem proje çözümlerinin üretilebilmesi mümkündür.

 • Üçgen model üzerinden otomatik profil alınabilmekte ve profil üzerinde uygun noktalara vantuz, tahliye, maslak, hat sonu ve ayrım noktası otomatik olarak yerleştirilebilmektedir.
 • Cazibeli sistemlerde, 'Hesap Plan Profili' ve 'İsale Hattı Plan Profili' çizebilmektedir.
 • 'İsale Hattı Plan Profili'nin alt kısmına plandan dinamik olarak aınmakta ve kullanıcı tanımlı boydaki haritalar otomatik yerleştirilmektedir.
 • Boru tipi ve ihtiyaç debisi değiştirilip, her noktadaki piyezometre, işletme ve statik basınç değerleri profilde gösterilebilmektedir.
 • Kriterlere uymayan yüksek ve alçak basınç değerleri oluştuğunda dinamik uyarı vermektedir.
 • Pompa, hidrofor ve kazan hesaplarını yapabilmekte ve ilgili raporları üretebilmektedir.
 • 'Motopomp güç tayin raporu alınabilmektedir.
 • 'Süprasyon/Deprasyon Hesabı' raporları alınabilmektedir.
 • İçme su projesi hazırlandıktan sonra, hat numaraları, km işaretleri ve kazık numaraları planda üretilmektedir.
 • İsale hattı ve Hesap Profili çizimi için hat numaraları gruplanmakta ve çizim bu gruplara göre yapılabilmektedir.
 • Hidroforlu sistemlerde kritik nokta program tarafından otomatik olarak bulunmaktadır

Açık ve Kapalı Şebeke Çözümleri

 • Sayısallaştırılmış imar ve hali hazır planlarına göre; cadde ve sokaklardan, borular kademeleri ile esas, tali ve mevcutlar olarak çizilebilir.
 • Grafik ekranda hazırlanmış çizimler tek işlem ile koordinat ve kotlu olarak ağaç yapısına aktarılabilmektedir.
 • Kademe ve açıkta kalan boruların kontrolleri ve geometrik kontrol yapılabilmektedir.
 • Boru çapları ve şebeke debisi otomatik hesaplanmaktadır.
 • Şebeke hesap tablosu, Hesap Planı ve İnşaat Planı çizimlerini üretilebilmektedir.
 • Kullanıcı Hesap Plan Profilinin altına sadeleştirilmiş prensip şemasını uygun şekilde yerleştirebilmektedir.
 • Kapalı sistemlerde kör nokta yeri otomatik olarak belirlenebildiği gibi, kullanıcı tanımlı olarak da istenen yere yerleştirilebilmektedir.
 • Şebeke çözümlerinde, borudaki hız ve düğüm noktalarındaki basınç kontrolleri yapılmakta ve gerekli uyarılar kullanıcıya iletilmektedir.
 • Kullanılan boru çaplarına göre kazı/dolgu hesaplarının yapılabilir ve raporların hazırlanması, maximum kapalı göz alanını tanımlayabilmek mümkündür.
 • İstendiğinde mevcut yapı değiştirilebilmektedir. Mevcut yapıya yeni boru ve sanat yapısı eklenip tekrar çözüm mümkündür.
 • Nüfusa göre depo hacim hesabı yapılabilmektedir.
 • Boru cinsleri bir listeden seçilebilir ve kullanıcı kendi borularını tanımlayabilir.
 • Boru cinslerine göre otomatik yük kaybı hesabı yapılabilmektedir.
 • Boru icmali çıkartılabilmektedir.
 • Düğüm detay çizimleri ve armatürler çizimleri otomatik olarak üretilmektedir.
 • İstenilen numaradan başlayarak her noktaya sistematik bir şekilde numara verilebilir.
 • Kullanılacak armatürlerin ağırlık raporları alınabilmektedir.

Hardy Cross Çözümleri

 • Hardy cross modülü, her bir borudaki debiyi, her bir düğüm noktasındaki basıncı, depolarda bulunan su yüksekliğini ve kimyasal malzemelerin konsantrasyonunu takip edebilmektedir.
 • Hazen-Williams, Darcy- Weisbach ve Chezy-Manning formüllerini kullanarak; sürtünme sonucu oluşan şebekedeki yük kaybını hesaplanmasını içeren hidrolik analiz motoru
 • Hidrolik Simülasyon Modeli, rezervuar seviyelerinin, tank (depo) seviyelerinin ve nokta dizileri üzerindeki su taleplerinin sabit durumu için düğüm noktalarındaki yükleri ve bağlantı akışlarını hesaplayabilmektedir.
 • Boru çapları otomatik olarak hesaplanabilmektedir.
 • Boru çapı ve pürüzlülük değerleri, boru kütüphanesinden seçilen boru tiplerinden otomatik alınmakta, durum parametresi, boruların geçiş vanalarını içermesine ve vanaların sadece bir yönden akış yaptığına dair kontrolünün yapılmasını sağlamaktadır.
 • Enerji tüketimini ve pompanın değerini hesaplanmalı, her bir pompanın, verimlilik eğrisi ve enerji maliyet grafiği belirlenmektedir.
 • Su yükü ve su akış oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir pompa eğrisi, su seviye fonksiyonunda, depo hacminin nasıl değiştiğini ifade eden Hacim Eğrisi ve Yük Kaybı Eğrisi çizmektedir.
 • Zamana göre belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, her bir düğüm noktası için ayrı ayrı talep seyri oluşturulabilmekte ve düğüm noktalarındaki talep değerlerinin zamana bağlı değişimi modellenebilmektedir. Şebekenin her bir zaman aralığındaki talep seyri aynı zamanda, grafik ekranda da görüntülenmekte, simüle edilebilmektedir.
 • Çözüme başlamadan önce hidrolik ayarlar, kalite ayarları, reaksiyon ayarları, süre ayarları ve enerji ayarlarını içeren, analiz ayarları yapılabilmektedir.
 • Ölçülen alan verileri ile simülasyon sonuçlarının karşılaştırılmasını sağlayan bir kalibrasyon dosyası oluşturulmaktadır.
 • Çizimde yer alacak her şebeke elemanı sayısallaştırma menüsüyle otomatik olarak çizilebilmektedir.
 • Çizime sayısallaştırma menüsüyle aktarılan her şebeke elemanın otomatik olarak GIS bağlantısı kurulmakta, öznitelik tabloları doldurulabilmekte ve veritabanında saklanabilmektedir.
 • Her bir şebeke elemanına otomatik olarak sınıf tanımlanmakta ve tablolardan yapılan sorgularla grafik ekranda görüntüye ulaşılmaktadır.
 • İçme suyu projesinde kullanılan obje tabanlı sınıfların görüntü özellikleri Referans Yöneticisi’nde yönetilmekte, bu menüde analiz işleminde bulunan görünüm ayarları, kullanıcı dışında daha önce tanımlı olan parametrelere göre ya da kullanıcı tanımlı Etiket ve Renklendirme işlemlerini yapmaktadır.
 • Yapılan analizler, her raporlama süre adımları için, değerlerin zamana göre ortalaması için, en düşük değerlere göre, en yüksek değerlere göre, en yüksek ve en düşük değerlerin farkına göre ayrı ayrı raporlanabilmektedir.
 • Programın raporlama sonuçları Word, Excel ve html ortamlarında alınabilmektedir.
 • Veritabanında tutulan her bir şebeke elemanı için sınıf üzerinden rapor alınabilmektedir.
 • Borular için; Boru Analiz Sonucu, Boru Bilgileri, Boru Hesap Tablosu, Borulardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Borulardaki Hızın Zamana Bağlı Değişimi Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Düğüm Noktaları için: Düğüm Noktaları Bilgileri, Düğüm Noktaları Analiz Sonuçları, Düğüm Noktalarındaki Basıncın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Düğüm Noktalarındaki Toplam Yükün Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır,
 • Depolar için; Depo Bilgileri, Depo Analiz Sonuçları, Depolardaki Basıncın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Depolardaki Net Gelen Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Pompalar için; Pompa Bilgileri, Pompa Analiz Sonuçlar, Pompalardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Pompalardaki Birim Yük Kaybının Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Vanalar için; Vana Bilgileri, Vana Analiz Sonuçları, Vanalardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Vanalardaki Birim Yük Kaybının Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Vanalardaki Hızın Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Rezervuarlar için; Rezervuar Bilgileri, Rezervuar Analiz Sonuçları raporları alınmaktadır.
 6.0.0 / 15.11.2013
  • Netcad 6.0.0.2237 (GP12) ile uyumludur.
  • Cazibeli sistem çözümünde, profil listesi içerisinde yapılan işlemlerin kaydedilmesi ve sonra kalınan noktadan tekrar açılıp düzenlemelere devam edilebilmesi sağlandı.
  • Hardy-Cross işlemleri içerisine Özel Hidrolik Kurallar Menüsü eklendi. Bu sayede şebekeye istenilen çalışma yapısının tanımlanabilmesi (örneğin, depodaki su seviyesinin 2m altına indiği durumlarda pompanın otomatik olarak çalışmaya başlaması vb.) sağlandı.
  • İsale hatlarında hız kriterlerinin kullanıcı tanımlı olarak ayarlanabilmesi sağlandı.
  • Kazı metrajı için Parametreler kısmına Kazı Genişliği değerlerinin girilebildiği bir sekme eklendi.
  • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.

 

 5.1.1.900/06.01.2012
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
  • Şebeke çözümleri penceresinde ağaç yapısının olduğu sol bölümde sağ tuş menüsüne "Hepsini Aç" ve "Hepsini Kapat" işlemlerinin eklendi.
  • Şebeke çözümleri=>Hidrofor Hesapları penceresinde alt satırdaki "Basınc Ayar" butonunu "Basınç Ayar" olarak değiştirildi.
  • BKV Pay/Payda değerlerinin girilmesinde Kırma Oranının 0-1 arasında olmasının kontrolü sağlandı.
 5.1.1.850 /04.08.2011
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
  • Terfili/Cazibeli sistemlerde eski proje açılmak istendiğinde projeye ait bilgilerin geldiği tabaka isminin sıfır tabakasından farklı, bizim vermiş olduğumuz bir tabakada çizdirilmesinin sağlandi.
 5.1.1.550 /09.12.2010
  • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
  • Hardy-Cross metodu için çizime bağlı geometrik kontrol sisteminin oluşturulması sağlandı.
  • Şebeke hesap planı çiziminde yerleştirilen su akış yönü oku 2 parçadan oluşuyor, editlemeler için tek parça olması sağlandı
 5.1.1.503 /18.06.2010
 • Depo Hacim Hesaplarının iller bankası yöntemi olan çoğalma katsayısı üzerinden de hesaplanması sağlandı.
 • Terfili-cazibeli sistem çözümlerinde, değişen kazı derinliklerine göre kazı metrajının alınabilmesi sağlandı.
 • Terfili sistem çözüm ekranında kazı derinliğinin gösterilmesi sağlandı.
 • Terfili sistem çözümünde güzergah üzerinde belirlenen nokta aralıklarında boru çapının toplu olarak değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Terfili Sistem Çözümünde motopompa ait hesaplamalarda Hm değerinin kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Terfili Sistem çözümünde, Baş ve Ara Noktalarda Darbe Hesabı raporunda yer alan a/g değerleri boru cins ve atülerine göre yeniden düzenlendi.
 • Şebeke çözümlerinde, Min. Tali ve Esas boru seçeneklerinde verilen minimum kriterlere göre boru çapı hesaplaması, geliştirilerek yeniden düzenlendi.
 • Şebeke çözümlerinde hesaplanan Armatür tiplerinin seçilen boru tiplerine uygun bir şekilde belirlenmesi sağlandı.
 • PE için 80/90 boru çapından küçük parçalara elektrofizyon, büyük parçalara alınkaynağı seçimi otomatik olarak yapılmakta ve buna ait parçalar kullanılmakta.
 • PE borularda 45 derecenin altındaki açılar hesaplara katılmayacak şekilde çizim parametrelerine seçenek eklendi.
 • Şebeke çözümlerinde depo ya ait hacim ve DKK gibi bilgiler etiket olarak yazdırılmakta.
 • Şebeke Hesap tablosu BKV kullanılan durumlar için düzenleme yapılarak geliştirildi.
 • Hardy Cross metodunda boru çapı hesabı için kullanılmak istenen boru cinsi seçimi yapılabilmekte.
 • Hardy Cross metodu için çizime bağlı geometrik kontrol sisteminin oluşturulması sağlandı.
 • Hardy Cross metodunda analiz sonuçları için veritabanı şablonu geliştirildi.
 5.0.3.483 /19.12.2009
 • Hazen-Williams, Darcy- Weisbach ve Chezy-Manning formüllerini kullanarak; sürtünme sonucu olusan sebekedeki yük kaybini hesaplayarak, bu yetenekleri içeren özgün hidrolik analiz motoru,
 • Otomatik boru çapi hesabi,
 • Su yükü ve su akis orani arasindaki iliskiyi inceleyen bir pompa egrisi, su seviye fonksiyonunda, depo hacminin nasil degistigini ifade eden hacim egrisi ve yük kaybi egrisi tanimlayabilme imkani,
 • Zamana göre belirledigimiz kriterler çerçevesinde, her bir dügüm noktasi için ayri ayri talep seyri olusturabilme ve dügüm noktalarindaki talep degerlerinin zamana bagli degisimi modelleyebilme imkani. Sebekenin her bir zaman araligindaki talep seyrinin ayni zamanda, grafik ekranda da tematik olarak görüntülenebilme imkani,
 • Sistemdeki borularin yogunluklarini sayisallastirilan alanlar için otomatik tanimlayabilme olanagi,
 • Dügüm noktalari debilerinin otomatik hesabi: Boru yari uzunluklari kullanilarak sisteme verilecek tek bir ihtiyaç debisinin dügüm noktalarina otomatik dagitilmasi. Basinç katlari hesabindan elde edilen debi degerlerinin dügüm noktalari debi hesabinda otomatik olarak kullanilabilme imkani
 • Dügüm Taleplerinin hesaplanmasinda yogunlugun borulara atanarak çözülmesi isteniyordu. Ilk düzeltmede dügümlere yogunluk degeri verilirken su anda sayisallastirma ile borular seçiliyor ve yogunluk degerleri borulara ataniyor.
 • Hesap, insaat, taslak plan çizimlerinin alinmasi,
 • Veritabani tablolarindan word, excell formatinda rapor alabilme imkani, analiz raporu, hiz ve basinç kontrolü raporu, dirsek çizimleri ve dirsek tablosunun alinmasi,
 • Proje olusturmada, proje açmada ve alt proje seçmede getirilen kullanici dostu, akilli editörler, dosya açip saklarken saglanan hiz ve kolayliklar, blok dosyalarinin proje açilirken otomatik yüklenmesi vb.,
 • Farkli çözüm arayüzlerinde standart hale getirilen menüler,
 • Tüm uygulamalarda kullanilan ortak ve tek boru kütüphanesi,
 • Hizlanan editörler ve çözümler: Atü Seçim editörlerinin ve terfili sistem süprasyon-deprasyon hesabi ve boru çap ve atülerinin bulunmasi, atü kontrolü'nün vb. hizlanmasi,
 • Cazibeli sistem profil listesinde kazi derinliklerinin belli bir aralikta seçilebilmesi,
 • Depo hacim hesabinda program tarafindan hesaplanan bölümlere kullanici müdahalesi imkaninin getirilmesi, kullanici tarafindan girilen her degerin formüllerde ve debi hesabinda kullanilmasi,
 • Depo hacim hesabina özel debi satirinin eklenmesi, özel debinin depo hesabina katilmasi,
 • Depo hacimleri, giris ve krepin kotlarinin güncellenmesi ve listelerin yenilenmesi,
 • Sebeke Çözümlerinde Hesap, Insaat ve Taslak Planlarinin çizimlerinde dügüm çizimlerinin sadelestirilmesi ve buna bagli olarak hesap tablosunun ve dügüm detaylari çizimlerinin güncellenmesi,
 • Projenin istenen her aninda proje parametreleri degerlerini kullanarak antet dosyasi ekleme imkani,
 • Hava kazani hesabinin eklenmesi, hmim, hmax ve hsd degerlerinin kullanici tarafindan girilebilme ve süprasyon-deprasyon raporunda görüntülenebilmesi,

 

 
Kullanıcı Kitlesi
 • Su ve Kanalizasyon İdareleri
 • Belediyeler
 • İl Özel idareleri
 • İlbank
 • DSİ
 • Üniversiteler
 • Mühendislik Firmaları
 • Harita Firmaları
 • İnşaat Firmaları

 

 

 • No labels