Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETKAMU 6 ve öncesi kullanıcılarımız için bazı notlar

Icon

NETKAMU 7 sürümü biraz farklı ama çok daha basitleştirilmiş bir arayüz ile sunuluyor. NETKAMU 6 da nerede ise tamamen farklı yollardan gidilerek yapılan Yol/Kanal/Baraj ve Enerji Nakil Hattı işlemleri artık aynı yoldan yapılıyorlar. Raporlar, Plan Çiz , ABC Hesapla çizimleri gibi ortak işlemler tek çatı altında toparlandı. Kullanımı artık çok daha kolay.

NETKAMU 7 ile gelen önemli özelliklerden birisi birden fazla kamulaştırma kararının aynı projede yürütülebilmesidir.

Beyannameler ve krokiler otomatik ve daha hızlı hazırlanıyor.

Editörler geliştirildi.

İlgili Dokümanlar

Icon
  • Page:
    Kamulaştırma Proje Uygulamaları — Kamulaştırma Projelendirme Uygulamaları, kanal, yol, gölet vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.
Icon

Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.