Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çanakkale Afet Bilgi Sistemi Tanıtıldı

25 Aralık 2013 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılı doğrudan faaliyet destek programı kapsamında finanse edilen “Çanakkale Afet Bilgi Sistemi Kurulması Projesi”nin tanıtım toplantısı Çanakkale’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erdoğan Çabuk’un yanı sıra İl Afet Planında görevi bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda Netcad yetkilileri tarafından projenin detaylarını anlatan teknik bir sunum gerçekleştirildi.

Proje ile Çanakkale il sınırları içerisinde afet ile ilgili tüm var olan ve ya yeni oluşturulacak veri setlerinin bir Coğrafi Bilgi Sistemi rehberine göre belirli standartlarda üretilmesi ve Çanakkale AFAD tarafından hazırlanacak verileri için yazılım ve donanım altyapısının sağlanması amaçlandı.