Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

'NETPRO', arazi çalismalari, otoyollar, kent geçisleri, demiryollari, havaalanlari, limanlar, barajlar, kaplama ve yol yenilenmesi, tüneller, alt geçitler, açik madencilik, yerlesim alanlari planlamasi ve hafriyat gibi projelerin tüm aşamaları ile oluşturulmasını sağlayan Netcad modülüdür.

AASHTO ve TCK standartlarında otomatik kurp yarıçapı ve dever uygulaması yapılabilir.

Geliştirilmiş 'Güzergah Editörü' ile AASHTO ve TCK standartlarında uygun yatay güzergah tayini, otomatik kurp yarıçapı atama ve otomatik dever uygulama işlemleri yapılabilir. AASHTO parametrelerinde ve yatay düşey uyumu kontrolleri yapılabilir.

 

Arazi modeli ve diğer pek çok veri üzerinden enkesitler alınabilir.

Arazi modelinin yanı sıra noktalar, çizgiler, diğer vektör obje tipleri ve yükseklik barındıran raster verilerden plankote noktası okunabilir.

 

3 Boyutlu-Enkesit bazlı otomatik düşey güzergah tanımlanabilir.

Klasik düşey güzergah tanımlama yöntemlerinin yanısıra, 3 boyutlu enkesit bazlı otomatik düşey güzergah tanımlama işlemi yapabilir ve bu güzergah üzerinde parabolik ve dairesel düşey kurplar uygulanabilir.

 

Tip kesit editörü ile ihtiyacınız olan bütün kesit tiplerini tasarlanabilir.

Yatay-düşey mesafe, eğim, açı gibi temel tasarım araçlarının yanında serbest nokta tanımlarını da kullanarak ihtiyacınız olan bütün kesitler tanımlanabilir. Yol, kanal, baraj, tünel gibi kesitleri gerek tip kesit editörünün tasarım araçları ile gerekse “Ekrandan Nesne Al” özelliği ile kolaylıkla tanımlanabilir.

 

Görsel Enkesit İzleyici ile bütün üretilen bütün kesitler istenen parametrelerde görüntülenebilir.

Görsel enkesit izleyici ile, modelden oluşturulan kesitler ve tip kesit editörü ile tanımlanan kesitler kolaylıkla gözlemlenebilir.

 

Bütün detay kesit işlemleri Kesit Editörü ile tek bir editörden tanımlanabilir.

Kesit Editörü ile sıyırma kazısı, diş kazısı, kafa hendeği, topuk hendeği gibi detay kesit işlemleri otomatik olarak yapılabilir ve bu kesitlerle ilgili raporlar alınabilir.

 

İki veya daha fazla kesit arasından hacim hesabı yapılabilir.

Hacim hesap sihirbazı özelliği ile iki kesit arasında kalan veya ikiden fazla kesit arasında kalan alanlar kolaylıkla hesaplanabilir. Bir km aralığında birden fazla alan farklı kolonlara aktarılarak hacim hesabı yapılabilir.

 

Otomatik brükner dengelemesi ve çizimi yapılabilir ve raporlar alınabilir.

Otomatik brükner dengelemesi işlemi ile bütün toprak işleri planlaması gerçekleştirilebilir. Yapılan dengelemeye göre hafriyat ve paralı taşıma metraj cetveli, brükner özeti gibi raporlar alınabilir.

 

 

Otomatik metrajlar ile birçok metraj hızlıca alınabilir.

Hendekler, duvarlar, reglaj, sanat yapıları, tahkimatlar, kenar ve kamulaştırma taşları gibi yapıların ve trafik işaretlerinin metraj ve listeleri kolaylıkla alınabilir.

 

Karayolları standartlarına uygun enkesit çıktıları alınabilir.

Karayolları standartlarına uygun enkesit çizimi gerçekleştirilebilir. Bu enkesitler üzerine hacim, şev kazık kot ve eksene olan mesafeleri gibi değerler otomatik olarak yerleştirilebilir.

 

Küçük sanat yapıları otomatik olarak uygulanabilir ve metraj raporu alınabilir.

Kutu menfez, tarımsal alt geçit gibi küçük sanat yapıları enkesit, plan ve profil üzerine otomatik olarak yerleştirilebilir ve sanat yapıları ile ilgili raporlar kolaylıkla alınabilir.

 

Şevli kotlu plan çizimi, profil çizimi ve paftalama işlemleri otomatik olarak yapılabilir.

Karayolları standartlarına uygun ve birçok değeri kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilen şevli kotlu plan çizimi ve profil çizimi yapılabilir. Üretilen plan ve profil otomatik olarak paftalanabilir.

 

Kavşak tasarımı, amaca yönelik araçlar ile kolaylıkla yapılabilir.

Kavşak kollarında kot taşıma işlemleri, otomatik profil çizimi işlemleri ile kavşak tasarımları yapılabilir.

 

Bitmiş yolun TIN modeli üretilebilir ve mevcut modele entegre edilebilir.

Projelendirme süreci tamamlanan yolun TIN modeli üretibilir ve bu model mevcut arazi ile birleştirilerek son durma ilişkin model üretilebilir.

 

Plan, profil, kesitler ve 3 boyutlu görünüm aynı anda görüntülenebilir ve plan veya profil üzerinde yapılan değişikliklerin diğer bütün dosyalara otomatik olarak uygulanması sağlanabilir.

Senkronize görünüm özelliği ile, plan, profil, kesitler ve 3 boyutlu görünüm aynı anda ekranda görüntülenebilir ve plan üzerinde yapılan değişiklerin profil, kesitler ve 3 boyut dosyasına otomatik olarak işlemesi sağlanabilir.

 7.0.4 (GP1) / 13.09.2013
 • Netcad 6.0.0.2117 (GP9) versiyonu ile uyumludur.
 7.0.4 / 13.05.2013
 • Netcad 6.0.0.1900 (GP2) versiyonu ile uyumludur.
 • Tip Kesit Editörü'nde Tek Nokta Serbest Nokta tanımındaki önizleme görünümünün "Kesişim Serbest Nokta" için de sağlandı.
 • Serbest nokta-kesişim tanımı sırasında noktaların rahat görünmesi için segmentlerde oluşan hayali kesikli çizgilerin başlangıç-bitiş noktalarına bir daire indicator eklendi.
 • Enkesitleri Düzenle işlemi ile editlenen bir kesitten gelen kod'lar Netcad'e aktar ile alındığında çizicideki kod listelerine gelmesi sağlandı.
 7.0.3 / 11.12.2012
 • Netcad 6.0.0.1300 versiyonu ile uyumludur.
 • Tip Kesit Editörü \ Platform Tanımları Editörü bölümünde tanımların çoklu seçimi desteklenmektedir.
 • Tip kesit editöründeki PLA Tanımlarını Oku işleminde pla içerisindeki eksenden sapma değeri dikkate alınması sağlandı.
 • Enkesit çiziminde uzunbaşlıkları ya da iki kelimeli başlıkları alt alta yazmak için // komutuyla iki satır yapılabilmesi sağlandı.
 • Enkesit çizicisinde Diğer bölümündeki ayarlara "Yazdırılacak KOD Açıklamaları" seçeneğinin eklendi.
 • Standart Drenaj+Hendek Kaplama metraj raporların şev eğimleri tarih gibi görülebiliyor. Bunu engellemek için başlarına tek tırnak işareti ( '3/1 gibi ) eklendi.
 • Standart Drenaj+Hendek Kaplama işleminde otomatik hazırlanan km aralıklarının tam kilometreye yuvarlanması sağlandı.
 • Kafa-Topuk Hendek işleminde bulunan km aralıkları editörde tutulmalı. Tamam denildiğinde Metraj alınmamalı. Metraj işlemi "Metrajlar" menüsü içerisine alınıp oradan raporun alınması sağlandı.
 • Standart Drenaj + Hendek Kaplama => Otomatik Hazırla işleminde çıkan pencerede aşağıda açıklayıcı bilgilerin eklenmesi
 • Enkesit çizicisinde preview bölümünün üst bölümünde görsel izleyicideki olan ayarları eklendi.(rehber çizigileri, kotları, kodları göster.... seçenekleri)
 • Enkesit Çizim Parametrelerinin kaydedilmesi için girilen işlemde, kayıt satırı yerine bir Combobox kullanılarak önceki kayıtların gösterilmesi sağlandı.
 • Platform Tanımları Editörü açıkken Netcad grafik ekranı üzerinde herhangi bir işlem yapılabilmesi sağlandı.
 • Profil çiziminde uzun satır başlarının textlerinin bir alt satıra indirilebilmesi sağlandı.
 • Kesit Editörü / İleri Kesit İşlemleri/ Kırp işleminde önceki/sonraki noktaları silme özelliğinin getirilmesi sağlandı.
 • Enkesit çizimine istenilen kod ların koordinat bilgilerinin yazılmasının opsiyon olarak eklendi.
 • Görsel Enkesit Düzenleyicisi ve Enkesit Çizimi ekranlarında Kesitleri Düzenleme işlemi eklendi.
 • Help içerikleri düzenlendi.
 7.0.1 / 20.03.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ve 3D+ 1.0.0.43 ile uyumludur.
 7.0.0.1060 / 30.03.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ve 3D+ 1.0.0.43 ile uyumludur.
 7.0.0.1044 / 13.02.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9 ve 3D+ 1.0.0.43 ile uyumludur.
 7.0.0.1014 / 26.09.2011
 • Netcad 5.2.0.1035 R9 ve 3D+ 1.0.0.43 ile uyumludur.
 • Enkesit çizicisi /Dosyalar=>Diğer bölümüne ilgili kesite ait KOD'ların da ekrana yazdırılabilmesi için en altta "Yazdirilacaklar KOD"lar basligi geldi.
 • Tip Kesit Editörü /Ekrandan Nesne Al işlemi ile alınan tüm objeler sağ tanım olarak geliyordu, eksene göre objelerin sağ/sol tanımda gelebilmesinin sağlanması saglandi.
 7.0.0.1012 / 05.09.2011
 • Netcad 5.2.0.1035 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Netpro 7 için lisans tarihi Mayıs 2010'dur.
 • Mayıs 2010 öncesi kilitlerde Netpro 6 => Netpro 7 güncelleme hakkı olmadığından kurulumda, Netcad=>Yardım=>Program Hakkında=>Modüller bölümünde versiyon bilgisi olarak "6.1.0.1012" olarak görünmektedir. Mayıs 2010 sonrası kilitlerde tüm özellikler aktif ve versiyon bilgisi olarak "7.0.0.1012" görünmektedir.
 • Profil çizimi üzerindeki tüm kontrollerin kullanıcı tanımlı olarak yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Tünel, köprü, viyadük ve ‘dolguda kullanılmayacak yarma’ gibi özel aralıkların profil çizimlerine dahil edilebilmesi sağlanmıştır.
 • Profil alt ve üst satırlarında yer alacak verilerin, profilde çizdirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu sayede, profil satırlarında herhangi bir enkesit dosyasının herhangi bir koduna ait ara mesafe ya da kot değerinin yazılabilmesi sağlanmıştır.
 • Enkesit işlemlerine eklenen “Kesit Çıkar” fonksiyonu ile profil satırlarında iki enkesit arasındaki yükseklik farkının yazdırılabilmesi artık çok daha pratik hale gelmiştir.
 • Profil satırlarında yazdırılacak bilgilerin sıklığı artık tamamen kullanıcı kontrolündedir. ‘Netpro 7’ ile kullanıcı, istediği aralıkta veri yazdırılmasını sağlayabilir. İstenirse, veri yazdırılacak aralıklar bir kilometre listesi olarak da verilebilir.
 • Profil çiziminde oluşan tabaka isimlendirmelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede projelendirme sürecinde tabakalar çok daha etkin olarak yönetilebilmektedir.
 • Profil çiziminde kullanıcının belirlediği aralıkta dikey çizgiler çizilebilmesi sağlanmıştır.
 • Kullanıcı tanımlı ‘kıyas kotu’ ile istenilen kıyas kotuna göre profil çizimi yapılabilmektedir.
 • Enkesit Oluşturma, Düzenleme ve Enkesit Çizim işlemleri geliştirilmiş, projelerinize değer katacak birçok yenilik gelmiştir.
 • Modelden enkesit alınırken, kullanılan kilometre listesindeki verevlik açısının, platform oluşturma ve plan çizim aşamalarında dikkate alınması sağlanmıştır.
 • Enkesit Editörü’nde verevlikler görüntülenebilir ve değiştirilebilir yapıdadır.
 • Enkesit editörüne, iki enkesitin birbirinden çıkarılmasını sağlayan Kesit Çıkar işlemi eklenmiştir. Bu işlem ile platform ve arazi arasında her enkesit noktasındaki kot farkını hesaplamak mümkün hale gelmiştir.
 • Netpro 7’de enkesit çizimlerinin kesit - kesit yapılabilmesi sağlanmıştır. Her enkesitin bir sayfaya basılması gibi kullanıcı etkileşimi isteyen işlemler artık tek bir komut ile yapılabilmektedir. Tek bir yazıcı ayarı ile binlerce enkesitin tek bir komutla ayrı ayrı yazdırılabilmesi mümkün hale gelmiştir.
 • Modelden Enkesit Alma parametrelerin yüklenip saklanabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede yapılan enkesit ayarlarının paylaşılabilmesi ya da başka projelerde kolaylıkla kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Enkesit tablolarında ‘Sanat Yapısı’ bilgilerinin kullanılabilmesi de ‘Netpro 7’ ile gelen yenilikler arasındadır. Sanat yapılarına ait cins, boyut, açı, genişlik, akış kotu, uzunluk, eğim gibi tüm bilgilerin enkesit tablolarında yer alabilmesi mümkündür.
 • Netpro 7 ile ‘Modelden Enkesit Alma’işlemlerinde üçgen modele bağımlılık ortadan kalkmıştır. Enkesitler yükseklik değeri üretebilen referansları (örneğin NCD) kullanarak oluşturulabilirler. Bu sayede SRTM gibi veriler enkesit alımında kullanılabilmektedir.
 • Enkesitlerden Plankote işleminde, arazi modelinin dikkate alınıp alınmaması, seçilen kesitten bu değerlerin çıkarılıp çizim yapılabilmesi gibi alternatifler sağlanmıştır.
 • Çizimden Enkesit Oku *işlemi eklenmiştir.
 • Yatay güzergah "some noktaları" yerleştirilirken dinamik olarak profilin ve enkesitlerin gösterilebilmesi sağlanmıştır. Bu özellik sayesinde projelerinizde daha yatay güzergah oluştururken, düşey güzergah ve enkesitler hakkında detaylı bilgilere sahip olabilecek ve çakışmaları kontrol altında tutabileceksiniz. Bu özelliği kullanabilmek için üçgen model veya yükseklik değeri üretebilen herhangi bir referans yeterli olacaktır.
 • Senkronize Görünüm işleminde; plan, profil, enkesit ve 3 boyut (Netcad 3D lisansı gerektirir) ekranları birlikte görüntülenir ve senkronize edilirler.
 • Herhangi bir editördeki aktif kilometre değiştirildiğinde plan, profil ve 3D ekranları da aktif kilometreye göre dinamik olarak yenilenirler.
 • Yatay veya düşey güzergahta bir değişiklik olduğunda enkesitler otomatik olarak yenilenir ve şevli kotlu plan, profil, enkesit ve 3D ekranlarındaki çizimler değişikliğe göre yeniden düzenlenirler.
 • Eksendeki kot farkının optimize edilmesine ek olarak her enkesitte kübaj hesaplanarak üç boyutlu hesaba dayalı otomatik kırmızı kot fonksiyonu gerçeklenmiştir.
 • Platform Tanılarım Gelişirilmiş ve Yenilenmişir.
 • Tip kesit tanıları içinde yer alan herhangi bir katmanı herhangi bir noktası (Serbest Nokta) artı referans olarak kullanıabilmekte, üst katmanları herhangi bir noktasına göre tanılanan yatay ve düşey sapma ile yeni noktalar anıda oluşurulabilmektedir.
 • Üst katmanların ya da oluşmakta olan katmanın noktalarından oluşturulan 2 segmentin kesişimi ile önceden yapılamayan karışık tanımlamalar artık mümkün ve çok kolay.
 • Kesite uzat bitiş kuralında da yapılan bir değişiklik ile ana kesite uzatılmaz ise birden fazla koda dik çıkma olanağı sağlandı. Bu sayede uzama kodunun yarma ve dolguya göre birden fazla olacak şekilde tanımlanabilmesi sağlandı.
 • Tip kesit editörü içinde de ‘Netpro 7’ programlama yetenekleri kullanılabilmektedir. Standart platform tanıları ile oluşurulamayan enkesitler ‘Netpro 7’ COM nesneleri ile rahatlıla oluşurulabilmektedir.
 • Kullanıcıların birçok işlemi otomatikleştirebilecekleri bir araç olarak tasarlanan "Netcad Komut Satırı” üzerinde de birçok işlem kolaylıkla yapılabilmektedir.
 • Komutları içeren toplu iş dosyaları (batch) aracılığı ile proje içinde sürekli tekrarlanan işler artık tek bir komut ile otomatik gerçekleştirilerek projeler çok daha hızlı oluşturulmakta ve kullanıcı kaynaklı hatalar minimize olmaktadır.
 • ‘Netpro 7’de ‘Kübaj ve Brükner İşlemlerinde Yapılan İyileştirmeler’ ile kullanıcıların taşıma hesapları üzerinde daha fazla söz hakkı olması sağlandı. Kübaj ve brükner işlemlerinde gelişmiş görsel fonksiyonlar yer almaktadır.
 • Depo ve ariyet kapasitelerinin taşıma hesaplarında dikkate alınması sağlanmıştır. Bu sayede depo ve ariyetler gerçek anlamda taşıma hesaplarına dahil oldular. Kapasitelerinin ne kadarının kullanıldığı, aşılıp aşılmadıkları bilgileri de kullanıcıya sunulan bilgiler arasındadır.
 • Yarmaların nereye taşınacağı, dolguların nereden getirileceği tamamen kullanıcının kontrolündedir. Otomatik olarak mesafe ve kapasiteye dayalı yapılan hesaplamalar kullanıcı tarafından istenirse tamamen değiştirilebilmektedir. Kullanıcılar tamamen otomatize yapıda, bir yarma ya da dolguyu istediği kadar farklı kaynağa taşıyabilir ya da farklı kaynaklardan temin edebilirler.
 • Tüm taşımaların brükner çizimi üzerinde dinamik olarak gösterilebilmesi sağlanmıştır.
 • Taşıma verileri tek bir ekranda görüntülenebilmektedir.
 • Dolguda kullanılması istenmeyen yarma alanları tanımlanabilmektedir.İstenirse özel aralık editöründe uygulanan aralıklarda çıkan yarmalar depo hesaplarına girmekte ancak dolguda kullanılmasına izin verilmemektedir. Benzer şekilde başka bir dolgu aralığında kullanılacak yarma tanımları (seçme malzeme) yapılabilmektedir. Bu sayede araştırma raporunda belirtilen taşıma kısıtları brüknere ve paralı taşıma cetveline doğru olarak aktarılabilmektedir.
 • Kullanıcı, brükner ve kübaj editörü pencereleri açıkken Netcad ekranına erişebilmekte, bu sayede brükner ile çalışırken başka verilere de bakmak mümkün olmaktadır.
 • Brükner ekranında farenin konumu, Netcad ekranındaki profil üzerinde de dinamik olarak takip edilebilmektedir. Bu yapı ters taşıma kontrollerinde kullanıcılar için büyük kolaylık sağlamaktadır.
 • Artık özel aralıklar da brükner ekranında görüntülenebimektedir. Bu sayede dolguda kullanılmayacak yarma aralıkları, köprü, tünel ve viyadükler de her an kullanıcının görüş alanındadır. Özel aralıklar ile kesişen hatlar da brükner kontrollerinde raporlanabilmektedir
 • 3 boyutlu çizgi oluştururken sonucun "çoklu doğru" olabilmesi seçeneği eklendi. Bu sayede kullanıcı isterse her bir segmenti istediği uzunlukta ayrı bir çizgi olarak, isterse tek bir çoklu doğru olarak elde edebiliyor.
 • Some tablolarında some isimlerine ön ek tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
 • Yol Modelini Üçgenle ve Yol Modelini Çıkart işlemlerinde başlangıç ve bitiş kilometreleri seçilebilmektedir. Bu sayede uzun güzergaha sahip projelerde, sadece değişen kilometre aralıkları verilerek daha hızlı sonuç alınabilmektedir.
 • Kilometre listesine sahip ekranlarda kilometre yazılarak istenilen kesite anında gidilebilmektedir. Aktif kilometre, ekranda açık olan diğer editörlerde de dinamik olarak aktif hale gelmektedir. Bu sayede kullanıcı tüm editörleri eş zamanlı ve senkronize yönetebilmektedir.
 • Kod Kataloğu’na eklenen ‘Kopyalama’ özelliği ile seçilen kodun aynı özellikleri ile yeni bir kod yaratılması mümkün hale gelmiştir.

 

 7.0.0.0011 / 21.01.2011
 • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
 • Tip Kesit Editörü'nde "Enkesitleri Üret" işleminin komutunun eklendi.
 • Senkronize görüntüleme eklendi.
 • Yatay güzergah editöründe değişiklikler yapıldı.
 • "3 Boyutlu Çizgi Oluştur" işleminde, işlem sonrasında limit bulma işleminin gerçekleştirilmesi sağlandı.
 6.1.0 / 11.01.2011
 • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
 • Kod Kataloğu'ndaki kodlar için kopyalama işleminin eklenmesi sağlandı.
 • Şev eğimlerinde 3/0.75 - 2/0.5 gibi tam sayı olmayan eğim değerlerinin tam sayı olarak görüntülenmesi isteniyor. Bunun için enkesit çizicisine bir seçenek eklendi.

 
Kullanıcı Kitlesi
 • ...
 • ...

 

 

 • No labels