Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Projenin Düzenlenmesi

a. Projeksiyon Bilgileri Tanımlanır

sisteme aktarılmak istenen proje açıldığında projeksiyon bilgileri kontrol edilmelidir. Bu işlem için Proje>Özellikler menüsünden projeksiyon penceresi kullanılır. Projeksiyon bilgisinin doğruluğu için Proje menüsü altındaki Google Earth'e gönder seçeneği kullanılabilir.

b. Çalışma Alanı Sınırının Tanımlanması

Çalışma alanı sınırı alan objesi olarak tanımlanmalıdır. Bunun için Netcad yeteneklerinden Düzenle >Alan İşlemleri > Alan Sor (CTRL + A) veya Araçlar >Topoloji >Alanları Otomatik Kapat işlemleri kullanılabilir. Tanımlanan alan objesinin "ADI" satırında çalışma alanı ismi yazmalıdır. Böylece Otomatik İlişkilendir fonksiyonu kullanıldığında veri tabanında çalışma alanı adı otomatik olarak dolacaktır.

 

c. Parsellerin Tanımlanması

Parsellerin tamamı kapalı alan objesi olarak tanımlanmalıdır. Bunun için Netcad yeteneklerinden Düzenle > Alan İşlemleri > Alan Sor (CTRL + A) veya Araçlar > Topoloji > Alanları Otomatik Kapat işlemleri kullanılabilir. Tanımlanan alan objelerinin "ADI" satırına ilgili parselin ada ve parsel numarası "ADA/PARSEL" şeklinde olmalıdır. Böylece parsellerin ada ve parsel numaraları otomatik olarak doldurulabilir.

Parseller tanımlanırken ORMAN, 2B, ZİRAAT ve SU kullanılırsa ilerleyen adımlarda daha az iş yükü ile karşılaşılacaktır.

 

d. Veri Kontrolü

 Düzenlenen veriler mutlaka kontrol edilmelidir. Nokta adları, Parsel ve çalışma alanı sınırları kontrol edilmeli. Aktarım için doğru verinin hazırlandığından emin olunmalıdır.

 

 

 

2. Tabakaların Standartlaştırılması

 a. Tabaka Yapısı ve İçerikleri Düzenlenir

Projedeki tabaka isimleri ve içerikleri standartlaştırılmalıdır. Tabaka standartlaştırma işlemi için "Tabaka Standartlaştırma" makrosu kullanılabileceği gibi proje manuel olarak da düzenlenebilir.

Tabakaların belirtilen standartlarda olması otomatik ilişkilendirme için zorunludur. Tabaka yapısı yukarıda belirtilen standartlara göre düzenlemeyen projedeki veriler, aktarılamaz, aktarım sırasında hatalara neden olur veya veri tabanına hatalı veri yüklenmesine yol açabilir.

 Standart tabaka yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

b. Tabaka Yapısı Kontrol Edilir

Tabakalar standartlaştırıldıktan sonra veriler mutlaka kontrol edilmelidir. Örneğin ORMAN tabakasındaki verilerin tümü kapalı alan objesi olmalıdır; yazı, çizgi, nokta objeleri olmamalıdır. Tabakalarda karşısında belirtilen obje tipi dışında obje bulunmamalıdır. Parsellerin sınırları dikkatle kontrol edilmeli iç içe geçme veya kavuşma hataları giderilmelidir.

 

c. Projenin Kaydedilmesi

Proje tabakaları düzenlendikten ve doğrulundan emin olunduktan sonra kaydedilir. Kaydedilen projenin otomatik ilişkilendirme ile aktarılabilmesi için sadecebir çalışma alanına sahip olduğundan emin olunmalıdır. Aynı projede birden fazla çalışma alanı olmamalıdır.

 

3- Makroların Kullanımı

a. Tabakaları Standartlaştır Makrosunun Kullanımı

 •  Makroyu çalıştırmak için oluşturulan OGM menüsü altından Tabaka Standartlaştırma fonksiyonunun çalıştırılması yeterlidir.
 • İşlem sonucunda bir uyarı gelmeyecektir. Otomatik olarak standart tabaka yapısının oluştuğu görünecektir. Eski tabakalar silinmeyecek ancak içerdiği veri yeni tabakaya alınacaktır. Örneğin ORMAN_ALN tabakasında bulunan orman alanı verileri ORMAN tabakasına alınacak, fakat orman tabakası silinmeyecektir.
 • Tabaka standartlaştırma makrosu çalıştırılmadan önce mutlaka düzenlenmelidir. Bunun için Araçlar > Uygulama Geliştirme > Makro Düzenleyici fonksiyonu çalıştırılmalıdır.
 • Açılan pencerede "dosya>yükle " işlemi ile tabaka standartlaştırma makrosunun adresi gösterilir. Makro düzenleyicide açılır.

 

 • Açılan  pencerede:
  • TbkCount=38 tabaka sayısını belirtir. Her eklenen tabaka için bu sayı artırılmalıdır. 
  • OlanL satırında yer alan tabaka isimleri standart olmayan tabaka isimleridir. Standartlaştırılması istenen ek tabakalar varsa bu satıra eklenmelidir.
  • GerekenL satırında yer alan tabaka isimleri standart tabaka isimleridir. OlanL satırında eklenen her tabakaya karşılık bu satırda yeni tabaka ismi eklenmelidir.

 

 

b. Otomatik İlişkilendir Makrosunun Kullanımı

 • Makroyu Çalıştırmak için oluşturulan OGM menüsü altından Otomatik ilişkilendir fonksiyonunun çalıştırılması yeterlidir.

 •  İlişkilendirilecek projenin YERKODU girilmelidir. Eğer YERKODU bilgisi bilinmiyorsa GISARA ile sorgulanabilir.

 • İlişkilendirilecek çalışma alanı grafik olarak seçilir.
 • Çalışma alanı seçildikten sonra ilçe bilgisi grafik olarak seçilir.
 •  Otomatik ilişkilendirme işlemi tamamlandığında zorunlu kolonların doldurulması işlemine geçilmelidir.

 

 • No labels