Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projenin Adı 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Ticaret Dairesi Başkanlığı)

ENERJİ İLETİM HATLARININ HELİKOPTERLE DENETLENMESİ ve RAPORLANMASI

Projenin Amacı

TEİAŞ bünyesindeki Enerji İletim Hatları ve bağlı Şart sahaları üzerinden helikopterlerle uçuş yapılarak kameralar ile (IR kamera, UV Kamera ve Fotoğraf Makinesi) görüntülenecek, görüntüler ofis ekibi tarafından izlenerek arıza tespitleri yapılacaktır. Tespit edilen arızalar Kurum'a raporlanacak, web tabanlı harita uygulaması üzerinde çalışmalar izlenecektir.

TEİAŞ envanter verilerinin (EİH, direk, trafo merkezi, İTİGM sınırları, vs) bulunduğu merkezi bir Coğrafi Veritabanı üzerinde uçuş ile toplanacak veri depolanacak ve görüntülenecektir.

Uçuşta çekimi yapılan kamera, fotoğraf makinesi görüntüleri dışında sensörlerden elde edilen ısı, rüzgar, nem gibi bilgiler yazılım tarafından sisteme koordinat, zaman ilişkisi ile aktarılacaktır.

Kapsam

  • Tespit edilen arızaların ve problemlerin cinslerine, illere , grup müdürlüklerine göre ve tüm TEİAŞ sistemi düzeyinde ayrı ayrı veya tanımlanan gruplarda istatistiki verilere ulaşılmasına imkan sağlayacaktır.
  • Verilerin takibinde, programdan alınan raporların, program içinde listelenmesinden sonra seçilen bir arızaya ait tüm kamera kayıtlarına bir tuşla ulaşılabilecektir.
  • Seçilen özelliklere uygun arızalar gruplandırılarak (illere, Müdürlüklere, TEİAŞ sisteminin tamamına göre vb) grafiklenebilecek ve uydu görüntüsü (google earth vb.) üzerine arıza koordinatları gösterilebilecektir.
  • Uydu görüntüsü üzerine atılan arızaların tek-tek ayrıntısı açılabilecektir.
  • Kurum çeşitli hizmetleri organize ederek dinamik ve vatandaş odaklı hizmetler üretmektedir. Bu nedenle yazılım sistemlerinden de aynı dinamik yapıyı beklemektedir.  
  • Proje ile elektrik iletim hatlarındaki arıza tespitinin kolay bir şekilde yapılması ve arızalara yönelik çalışmaların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
  • Kurumun verilerinin tek bir VT toplanması yönelik büyük bir arşivin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Yardım Dokümanları

  • No labels