Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İl Bilgileri


İllere ait ek dosyalarının, ilçe bilgilerinin, iletim tesis ve işletme grup müdürlüklerinin, trafo merkezlerinin, enerji iletim hatlarının ve bu alanlara ait istatistik raporlarının sorgulanabildiği bölümdür.  


 
Şekil 28 – İl Bilgileri Sorgulama Ekranı


 İl bilgilerine ait alanları sorgulamak için;

 • "Genel" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
 •  sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı, Harita, Bilgi Kartı, toplam_nufus, erkek_nufus, kadin_nufus, ncauth_il öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı, İlçe Adı, Harita, Bilgi Kartı öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, Harita, Bilgi Kartı, Grup No öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, İl Adı, Kodu, Adı, Maks. Gerilim, Bilgi Kartı, Harita,Durumu, Kurumu öğeleri seçilir.
  • İTİGM Adı, EİH Adı, Fiziki Uzunluk (Km), İletken Kesiti, Direkt Adedi, Geçici Kabul Tarihi, Devre Adedi, Açıklama, Bilgi Kartı, Hat Yükü, Engel Sayısı, Dosya No, Harita, Google, Gerilim, Koruma Tertibi öğeleri seçilir.
 • sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İlçe Adı ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, Grup No ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, Durumu, Kurumu öğeleri seçilir.
  • alanından simgesine tıklanarak açılan menüden Geçici Kabul Tarihi'ne ait Yıl, Ay, Gün ve Hat Yükü ile Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
 •  butonuna tıklanarak, daha sonra sorgulama yapmak için mevcut kriterler kaydedilir.
 • Kaydedilen bir şablonu silmek için ekranın sol üstünde bulunan ilgili şablon seçilir  butonuna tıklanır, çıkan pencerede  butonuna tıklanarak mevcut şablon silinir.
 •  butonuna tıklanarak sorgulama alanına girilen kriterler temizlenebilir.
 •  butonuna tıklanarak sorgulama kriterlerine ait bilgiler listelenir.


Sorgu sonucu,


 
Şekil 29 – İl Bilgileri Sorgu Sonucu

  

 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan   simgesine tıklanarak tüm satırlar seçilebilir. Seçim sonrası simge  halini alır.
 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak seçili tüm satırların seçilme durumu iptal edilebilir. İptal sonrası simge  halini alır.
 • Tablodaki sütunların sağ tarafında bulunan  simgesi ile ilgili sütunun satırlarının tamamı seçilebilir.
 • Tablodaki sütunların alt kısmında bulunan  alanına filtrelenmek istenen değer yazılır,  simgesine tıklanarak açılan listeden filtrelenmesi istenen değer için işlem seçilebilir.


 Şekil 30 – Filtreleme Operatörleri Listesi

 • Tabloya ait bilgileri dışa aktarmak için tablonun sağ altında bulunan  simgesine tıklanır ve açılan listeden Word/Rtf, Excel, Pdf, Csv, xlsx formatından herhangi biri seçilir.
 • simgesine tıklanarak ilgili satıra ait bilgiler sekmeler halinde ekrana gelir.
 • simgesine tıklanarak ilgili satıra ait konum harita üzerinde görüntülenir.
 • Tablodaki diğer bilgileri görüntülemek için tablonun sol altında bulunan panelinden ilgili sayfa numarası tıklanır.

 

İlçe Bilgileri


İlçelere ve bağlı oldukları illere ait bilgilerin ve bu alanlara ait istatistik raporlarının sorgulanabildiği bölümdür.


 
Şekil 31 – İlçe Bilgileri Sorgulama Ekranı


 İlçe bilgilerine ait alanları sorgulamak için;

 • "Genel" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
 •  sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı, İlçe Adı, Harita, Bilgi Kartı öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı, Harita, Bilgi Kartı, toplam_nufus, erkek_nufus, kadin_nufus, ncauth_il öğeleri seçilir.
 • sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İlçe Adı ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
 •  butonuna tıklanarak, daha sonra sorgulama yapmak için mevcut kriterler kaydedilir.
 • Kaydedilen bir şablonu silmek için ekranın sol üstünde bulunan ilgili şablon seçilir  butonuna tıklanır, çıkan pencerede  butonuna tıklanarak mevcut şablon silinir.
 •  butonuna tıklanarak sorgulama alanına girilen kriterler temizlenebilir.
 •  butonuna tıklanarak sorgulama kriterlerine ait bilgiler listelenir.


Sorgu sonucu,


 
Şekil 32 – İlçe Bilgileri Sorgu Sonucu

  

 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak tüm satırlar seçilebilir. Seçim sonrası simge  halini alır.
 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak seçili tüm satırların seçilme durumu iptal edilebilir. İptal sonrası simge  halini alır.
 • Tablodaki sütunların sağ tarafında bulunan  simgesi ile ilgili sütunun satırlarının tamamı seçilebilir.
 • Tablodaki sütunların alt kısmında bulunan  alanına filtrelenmek istenen değer yazılır,  simgesine tıklanarak açılan listeden filtrelenmesi istenen değer için işlem seçilebilir.


 Şekil 33 – Filtreleme Operatörleri Listesi

  

 • Tabloya ait bilgileri dışa aktarmak için tablonun sağ altında bulunan  simgesine tıklanır ve açılan listeden Word/Rtf, Excel, Pdf, Csv, xlsx formatından herhangi biri seçilir.
 • simgesine tıklanarak ilgili satıra ait bilgiler sekmeler halinde ekrana gelir.
 • simgesine tıklanarak ilgili satıra ait konum harita üzerinde görüntülenir.
 • Tablodaki diğer bilgileri görüntülemek için tablonun sol altında bulunan panelinden ilgili sayfa numarası tıklanır.

 

İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri


İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüklerine ait bilgilerin ve bu alanlara ait istatistik raporlarının sorgulanabildiği bölümdür.


 
Şekil 34 – İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri Sorgulama Ekranı


 İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri bilgilerine ait alanları sorgulamak için;

 • "Genel" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
 •  sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, Bilgi Kartı, Harita, Grup No öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı, Harita, Bilgi Kartı, toplam_nufus, erkek_nufus, kadin_nufus, ncauth_il öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, İl Adı, Kodu, Adı, Maks. Gerilim, Bilgi Kartı, Harita, Durumu, Kurumu öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, EİH Adı, Fiziki Uzunluk (Km), İletken Kesiti, Direkt Adedi, Geçici Kabul Tarihi, Devre Adedi, Açıklama, Bilgi Kartı, Hat Yükü, Engel Sayısı, Dosya No, Harita, Google, Gerilim, Koruma Tertibi öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Bilgi Kartı, Harita, Hat Adı, Engel Adı, Kot, Pafta No, Dosya No öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen EİH Adı, Zaman, Yük, Bilgi Kartı öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Faz No, Devre No, Açıklama, Hava Durumu, Rüzgar Yönü, Nispi Nem, Haritadan Seç, Harita, Bilgi Kartı, 01.04 İzolatör Kontrolü, 01.04 Askı Gergi Hırdavatları Kontrolü,01.04 İletken Kontrolü, 01.05 Güzergah Kontrolü, 01.06 Trafo Merkez Kontrolü, Yeni Arıza, Direk Temel Açıklama, Topraklama Açıklama, Direk Kontrolleri Açıklama, İzolatör-Hırdavat-İletkenler Açıklama, Güzergah Açıklama, Trafo Merkezleri Açıklama, Direkler, Kontrol Elemanları, Hat Yükü (Amper), Isı, Zaman, Rüzgar Şiddeti, Video öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Türü, Adı, İl, İtigm Adı, Trafo No, Harita, Bilgi Kartı öğeleri seçilir.
 • sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen sütunlar seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi İTİGM Adı, Grup No öğeleri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İl Adı ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, Durumu, Kurumu ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından simgesine tıklanarak açılan menüden Geçici Kabul Tarihi'ne ait Yıl, Ay, Gün ve Hat Yükü ile Küme Fonksiyonlarında yer alan EİH ve Fiziki Uzunluk (Km) bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen EİH Adı, Dosya No ve Küme Fonksiyonları bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından simgesine tıklanarak açılan menüden Zamana ait Yıl, Ay, Gün ve Küme Fonksiyonlarında yer alan Yük bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından Küme Fonksiyonlarında yer alan İnceleme bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Türü, İl, İtigm Adı ve Küme Fonksiyonları bölümünde yer alan Helikopter bölümünden simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
 •  butonuna tıklanarak, daha sonra sorgulama yapmak için mevcut kriterler kaydedilir.
 • Kaydedilen bir şablonu silmek için ekranın sol üstünde bulunan ilgili şablon seçilir  butonuna tıklanır, çıkan pencerede  butonuna tıklanarak mevcut şablon silinir.
 •  butonuna tıklanarak sorgulama alanına girilen kriterler temizlenebilir.
 •  butonuna tıklanarak sorgulama kriterlerine ait bilgiler listelenir.


Sorgu sonucu,


 
Şekil 35 – İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri Sorgu Sonucu

  

 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak tüm satırlar seçilebilir. Seçim sonrası simge  halini alır.
 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak seçili tüm satırların seçilme durumu iptal edilebilir. İptal sonrası simge  halini alır.
 • Tablodaki sütunların sağ tarafında bulunan  simgesi ile ilgili sütunun satırlarının tamamı seçilebilir.
 • Tablodaki sütunların alt kısmında bulunan  alanına filtrelenmek istenen değer yazılır,  simgesine tıklanarak açılan listeden filtrelenmesi istenen değer için işlem seçilebilir.


 Şekil 36 – Filtreleme Operatörleri Listesi

  

 • Tabloya ait bilgileri dışa aktarmak için tablonun sağ altında bulunan  simgesine tıklanır ve açılan listeden Word/Rtf, Excel, Pdf, Csv, xlsx formatından herhangi biri seçilir.
 • simgesine tıklanarak ilgili satıra ait bilgiler sekmeler halinde ekrana gelir.
 • simgesine tıklanarak ilgili satıra ait konum harita üzerinde görüntülenir.
 • Tablodaki diğer bilgileri görüntülemek için tablonun sol altında bulunan panelinden ilgili sayfa numarası tıklanır.

 

 • No labels