Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1-Erişim

 • KADBİS uygulamasına http://kadbis.ogm.gov.tr adresinden erişilebilir.
 • Giriş ekranına OGM sistemindeki kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilir.
 • Sisteme tanımlı olmayan kullanıcılar, gerekli tanımlamaların yapılabilmesi için Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı’na başvurabilirler.

 

 2-Harita

 • Uygulama ana ekran olarak harita sayfası ile açılır.
 • Harita sayfasında bulunan araç çubuğu ile genel sorgu, ekran görüntüsü alma, obje sorgulama, pencere içine düşenleri sorgulama, alan içerisine düşenleri sorgulama, 3D görünüme geçiş, ekran temizleme ve yazdırma araçları bulunur.
 • Yan menüde kategoriler, kategorik arama ve araçlar sekmeleri bulunur.
  • Kategoriler menüsünden tabakalar açılıp kapatılabilir, altlıklar değiştirilebilir.
  • Kategorik arama menüsünden mülki ve idari sınırlara göre arama yapılabilir.
  • Araçlar sekmesinden ölçme ve navigasyon araçları kullanılabilir.

 

 • Harita ekranında;
  • Genel sorgu ile sistemdeki tüm veride girilen anahtar kelimeye göre arama yapılır, sonuçlar haritada görüntülenebilir, ilişkili verilere erişilebilir.

 

  • Kategorik Arama ile sistemdeki veri idari veya mülki bilgilere göre süzülür.
  • Bilgi Alma Araçları ile harita üzerinden sorgulama yapılabilir. Araçlar noktasal, pencere çizilerek veya alan çevrilerek kullanılabilir.

  • 3D özelliği ile veriler 3 boyutlu olarak Google Earth üzerinde görüntülenir. Genel sorgu ve kategorik arama özellikleri 3D ile birlikte kullanılabilir.

 

 

3- Sorgular 

 •  Web uygulamasında;
  • Gelişmiş Sorgular başlığından; işletme bilgileri, şeflik bilgileri, iş programı bilgileri, parsel bilgileri, köy-belde (çalışma alanı) bilgileri ve orman kadastrosu bitmiş alanlara ait bilgiler sorgulanabilir.
  • Yerkodu Bilgileri menüsünden YERKODU değerleri sorgulanır.
  • Kadastro Envanteri menüsünden tapu bilgileri sorgulanabilir. Tapu bilgileri sorgusunda sadece tapuya tescilli parsellere ait bilgiler görüntülenecektir.

 

 • Sorgulama işlemi ile sonuçlar listelenir. Sonuç ekranından;
  •  İlgili verinin bilgi kartı açılabilir.
  • Bir veya birden çok veri haritada görüntülenebilir.
  • Bir veya birden çok veri Google Earth’e gönderilebilir
  • Bir veya birden çok veri Netcad masaüstü uygulamasında açılabilir.
  • Sorgu sonuçları Word, Excel, PDF gibi farklı formatlarda dışarı aktarılabilir.
  • Sonuç ekranında veri kolonlarında sıralama, süzme işlemleri uygulanabilir.
 • Sorgu sayfasında standart sorguların yanı sıra istatistik rapor alma özelliği kullanılabilir. İstatistik rapor özelliği ile sorgu sonuçları küme fonksiyonu belirlenerek istatistik rapor alınabilir, çeşitli grafik gösterimler ile (Pie Chart, Bar Chart…) ifade edilebilir.

 

4- Bilgi Kartı

 • Sistemdeki her veri web uygulamasında bir bilgi kartı ile temsil edilir.
 • Bilgi kartlarına harita ekranından sorgularla veya sorgu sayfalarından yapılan sorguların sonucunda ulaşılabilir.

 • Bilgi kartında ilgili verinin öznitelik bilgileri görüntülenir.
 • Bilgi kartının üst bölümünde yer alan sekmeler ile veriyle ilişkili bilgilere erişilebilir.

 • Ek dosyalar sekmesi ile veri ile ilişkili dokümanlara ulaşılabilir.
 • No labels